Sąjunga liks. Reikia naujo pirmininko


Įkelta: 
2016-06-14

Pavaduotojas V. Krikščiūnas pažymėjo, kad Sąjunga „užaugino“ nemažai kolegų, kurie buvo paskirti dirbti teisėjais apygardų teismuose. „Didžiuojamės, kad apygardoje darbuojasi tokie buvę aktyvūs Sąjungos nariai kaip Artūras Ridikas (Panevėžio apygardos teismo pirmininkas), Danutė Giačaitė ir Diana Labokaitė (Kauno apygardos teismo teisėjos), Donatas Jatužis (Panevėžio apygardos teismo teisėjas), – vardijo V. Krikščiūnas. – Tikimės, kad Sąjungos narių nemažės, kad į mūsų gretas įsilies naujų veidų. Beje, tai viena svarbesnių mūsų užduočių – parodyti jauniesiems kolegoms, kad mes esame ir padedame spręsti apylinkių teismų teisėjams iškilusias problemas“.

Atskira organizacija

Dar teisėjai aptarė ir susijungimo su Teismų asociacija (TA) galimybę. Tačiau didžioji dalis Sąjungos narių įsitikinę, jog įmanomas tik bendradarbiavimas su kolegomis, o Sąjunga privalo išlikti nepriklausoma. „Manau, kad nieko bloga, jei ir toliau gyvuos dvi teisėjų bendruomenės – svarbu, kad dirbsime ta pačia kryptimi. Juk du arkliai vežimą traukia geriau nei vienas“, – vaizdingai savo nuomonę išdėstė Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Laimutis Vaitkus. Tad susirinkusieji liko prie nuomonės, kad Sąjunga lieka atskira organizacija, vienijanti apylinkių teismų teisėjus.

Informacija apmąstymams

Opiausias klausimas – pirmininko rinkimai – nutartas išspręsti po mėnesio. Iki to laiko Sąjungos nariai turės laiko pagalvoti ir tarpusavyje aptarti naujai pasiūlytas kandidatūras. Tai grynakraujis suvalkietis, prieš porą metų grįžęs dirbti į gimtinę, Vilkaviškio rajono apylinkės teismo pirmininkas Valdas Petraitis (turi 25 metų teisinio darbo patirtį), Kauno miesto apylinkės teismo teisėjai: veikli žemaitė Kristina Imbrasienė (10 metų dirbusi Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamente, 3 metai – apylinkės teisme), dar viena atkakli žemaitė, kilusi iš buvusios žemaičių sostinės Raseinių – Diana Jasaitienė (Sąjungos valdybos narė nuo pat įkūrimo pradžios, 13 metų apylinkės teisme, turi lektorės ir 23 metus teisino darbo patirtį), žodžio kišenėje neieškantis, visada turintis puikių idėjų kilęs iš Suvalkijos Artūras Šafronas (25 metų teisinio darbo patirtis, Sąjungos narys nuo pat įkūrimo).

Aurelija Žutautienė