Naujienos

Paskutinį gegužės penktadienį posėdžiavusi Teisėjų taryba pritarė darbo grupės paruoštam dokumentui, kuriuo ketinama kreiptis į valstybės valdžios institucijas, prašant padidinti teisėjų atlyginimus. Primename, kad darbo grupė buvo sudaryta siekiant atsakyti į Apylinkių teismų teisėjų sąjungos kreipimąsi. Apylinkių teismų teisėjų atlyginimų koeficientą siūloma nustatyti 16,2 ( iki 2009-01-01 buvo 14,2, šiuo metu sumažintas iki 11,56). Atkreipiamas dėmesys, kad teisėjų atlyginimo koeficientai laipsniškai mažėja po vieną pradedant nuo Aukščiausiojo teismo iki apygardos teismo, tačiau skirtumas tarp apygardos ir apylinkės teisėjo atlyginimo koeficientų – kažkodėl trys, o ne vienas. Apylinkių teismų pirmininkų atlyginimų koeficientą siūloma nustatyti 18,2. Šis koeficientas būtų vienodas visuose apylinkių teismuose, nepaisant, kiek teisėjų yra tame teisme. (Darbo grupės išvada prisegama). Sunku tikėtis, kad jau nuo 2014 metų atlyginimų koeficientas bus nustatytas 16,2, tačiau realu tikėtis bent dalinio atlyginimų atkūrimo.

Prisegtame priede rasite Teisingumo ir Finansų ministerijos atsakymus į Apylinkių teismų teisėjų sąjungos memorandumą dėl teisėjų atlyginimų ir mokėjimo už viršvalandžius, išsiųstą po 2013 m. balandžio 19 d. vykusio sąjungos narių susirinkimo.

 

Nacionalinė teismų administracija informavo, kad 2013 m. gegužės 15 d. buvo organizuotas seminaras ,,Fizinių asmenų bankroto įstatymo aktualijos". Šiame Klaipėdos miesto apylinkės teismo kartu su Socialinių mokslų kolegija organizuotame seminare dalyvavo Klaipėdos apygardos apylinkių teismų| teisėjai.

Nacionalinė teismų administracija mokymus apylinkių teismų teisėjams fizinių asmenų bankroto tema planuoja organizuoti rugsėjo mėnesį. Šiuo metu yra rengiama seminaro programa.

Gegužės 8 d. Konstitucinio teismo Pirmininko potvarkiu buvo priimtas pareiškėjo – Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymas (Nr. 1B-13/2013) ištirti, ar Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo (2009 m. balandžio 28 d. redakcija) 1 straipsnis tiek, kiek jame nustatytas apygardos administracinių teismų teisėjų pareiginės algos koeficientas 15,14, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo (2009 m. liepos 17 d. redakcija) 1 straipsnis tiek, kiek jame nustatytas apygardos administracinių teismų teisėjų pareiginės algos koeficientas 14, neprieštarauja (-avo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 109 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymai (2010 m. birželio 30 d., 2011 m. lapkričio 22 d., 2012 m. gruodžio 20 d. redakcijos), Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymai (2010 m. birželio 30 d., 2011 m. lapkričio 22 d., 2012 m. gruodžio 20 d. redakcijos) neprieštarauja (-avo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 23 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui, ir byla pradėta rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteiktas numeris 8/2013.

 

Apylinkių teismų teisėjų sąjungos lėšomis ir Panevėžio miesto apylinkės teismo iniciatyva gegžės pradioje buvo toliau tvarkoma Prano Dauguviečio (1856-1943) bei jo žmonos Nadieždos kapavietė.

Pranas Dauguvietis, 1918-1926 metais ėjęs Panevėžio pirmos taikos teisėjų nuovados teisėjo pareigas, yra palaidotas senosiose stačiatikių kapinėse J.Tilvyčio gatvėje.

P.Dauguviečio, žinomo režisieriaus Boriso Dauguviečio tėvo, ir režisierės Galinos Dauguvietytės senelio, kapavietę Panevėžio teisėjai tvarko jau ne pirmą kartą. Plačiau apie šį darbą rašėme skyriuje "Straipsniai".

Teisėjų tarybos posėdyje gegužės 3 dieną buvo apsvarstytas Apylinkių teismų teisėjų sąjungos susirinkimo, įvykusio balandžio 19 dieną, kreipimasis. Dėl apylinkių teisėjų atyginimų atkūrimo buvo nutarta paruošti motyvuotą raštą Vyriausybei ir Seimui, nurodant, kad teisėjų atlyginimo koeficientų mažinimas buvo neproporcingas, todėl neteisėtas ir kad atlyginimas bent iš dalies turėtų būti atkurtas. Trumpoje diskusijoje, kuri įvyko šia proga, buvo pažymėta, kad kai kurie teisėjai jau pareiškė ieškinius dėl neteisėtai sumažinto atlyginimo priteisimo. Bylas nagrinėjantys teismai jau yra kreipęsi į Konstitucinį teismą prašydami ištirti daugkartinio teisėjų atlyginimo mažinimo konstitucingumą. Bylinėjimasis tarp teisėjų ir valstybės yra nemalonus, negražus ir varginantis, todėl bus bandoma dar kartą valstybės valdžias įtikinti, kad nelaukiant teismų sprendimų reikia mažinti valstybės skolą šioje srityje.    

Taip pat pritarta Sąjungos prašymui dėl mokymų teisėjams, kaip nagrinėti fizinių asmenų bankroto bylas. Aukščiausiasis teismas ketina surengti seminarus apygardose.   

Sąjungos narių susirinkimas, įvykęs balandžio 19 dieną, nusprendė kreiptis į valstybės valdžios institucijas bei Teisėjų tarybą, prašydamas aktyviau spręsti klausimus dėl neproporcingai sumažinto teisėjų atlyginimo atkūrimo ir organizuoti mokymus apylinkių teisėjams pavedus nagrinėti naują bylų rūšį - bylas dėl fizinių asmenų bankroto.   

Kreipimosi tekstas - prisegtuose prieduose.

Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2013-03-29 paskelbė sprendimą byloje pagal apylinkės teismo teisėjų ieškinį priteisti darbo užmokestį už darbą poilsio ir švenčių dienomis bei dirbtus viršvalandžius (administracinė byla Nr. A520–698/2013).

Gera žinia: teisėjams priteistas atlyginimas už darbą savaitgaliais ir švenčių dienomis, kai buvo budima pagal teismo pirmininko patvirtintus grafikus. Tai vykdavo sekmadieniais nuo 10 iki 14 valandos. Priteistas dvigubas atlyginimas už šias valandas. (Beje, pareiškėjos niekada nebuvo gavę vienkartinių priemokų, kurios numatytos Teisėjų atlyginimų įstatymo 6 str.).

Bloga žinia yra tokia:  niekas nekaltas, kad teisėjams nebuvo sumokėtas priklausantis atlygis.

Balandžio 19 Raseinių rajone, Karpynės sodyboje įvyko Apylinkių teismų teisėjų sąjungos narių susirinkimas.

Vilniaus universiteto Neurobiologijos ir  biofizikos katedros profesorius Osvaldas Rukšėnas skaitė paskaitą tema „Neurobiologiniai kognityvinių funkcijų aspektai“. Paskaitoje buvo apžvelgiamos naujausios smegenų fiziologijos mokslo teorijos, smegenų tyrimo būdai, smegenų gydymo tendencijos. Sužinojome, kad tai, ką kažkada esame skaitę fantastiniuose romanuose, virsta tikrove- smegenų sujungimas su kompiuteriu, smegenų stimuliavimas elektrodais, dirbtiniai jutimo organai  ir pan. Profesorius pažymėjo, kad smegenų galimybės nėra begalinės, todėl bandymai dirbtinai stimuliuoti ar pernelyg apkrauti smegenis gali joms rimtai pakenkti. 

Sąjungos pirmininkas Vytautas Krikščiūnas skaitė ataskaitą apie organizacijos veiklą pastarąjį pusmetį, ateities planus, finansinę padėtį.

Skelbiama atnaujinta ir patikslinta teismų reformos koncepcija. Ją galite skaityti prisegtuke. Jeigu turėsite pastabų, pasiūlymų - pareikškite per Teisėjų tarybos narius.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Naujienos