Naujienos

Kartu su mūsų Sąjungos narių susirinkimu ateina ir pavasaris arba atvirkščiai. Pavargę nuo bylų pūgų ir krušos, išlendame  pasišildyti prieš saulutę. Ir vėl atgimsta siekiai ir norai racionaliau tvarkytis savo darbo virtuvėje, dirbti pagal įveikiamus krūvius, būti teisingai įvertintiems ir suprastiems, galų gale apginti savo teisėtus interesus...O Sąjungos tikslas ir yra padėti tuos siekius įgyvendinti. Jau Europos Sąjungos mastu pripažinta, kad mes, pirmosios instancijos teismo teisėjai greičiausiai nagrinėjame bylas (palyginus su kitomis šalimis net dešimtis kartų), tai ar yra pagrindas kalboms  apie bylų vilkinimą, nors ataskaitas apie nagrinėjamų bylų terminus rašome kas pusmetį. Vertėtų dar pasidomėti ir paskaičiuoti, kokiomis sąnaudomis tas rezultatas pasiekiamas.  Iš tiesų, ilgokai laukiame teismų reformos tęsinio, kuri gal išspręs nevienodo darbo krūvio problemą. Ar neatrodo Jums, kad  ši problema turėtų būti sprendžiama ir kitu aspektu – ne suvienodinimo, o nustatymo realaus, pakeliamo darbo krūvio teisėjui.

Balandžio 5 Teisėjų tarybos posėdyje nutarta pritarti Seimo iniciatyvoms keisti Teismų įstatymą, Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

Ketinama pakeisti Teismų įstatymo 63 straipsnį nustatant, kad esant poreikiui, kurį konstatuos Teisėjų taryba, teisėjas be jo sutikimo iki vienerių metų galės būti perkeltas dirbti į kitą tos pačios pakopos teismą, tos pačios pakopos kitos jurisdikcijos arba ir į žemesnės pakopos teismą. Pagal projektą taip perkelti būtų galima vieną kartą per trejus metus.

Ketinama pakeisti teismų įstatymą nustatant garantijas teisėjui arba jo šeimai, jeigu teisėjas būtų sužalotas arba nužudytas dėl jo tiesioginių pareigų. Mirties atveju būtų mokama 120 vidutinių atlyginimų dydžio išmoka, sužalojimo atveju- iki 60 vidutinių atlyginimų priklausomai nuo sužalojimo laipsnio.

 

Apylinkių teismų teisėjų sąjunga kviečia narius ir ketinančius jais tapti į renginį, kuris vyks 2013-04-19 Raseinių rajone, Gabšių kaime, kaimo turizmo sodyboje „Karpynė“.

Renginio pradžia – 1300 val. Registracija prasidės nuo 1200 val. Būsime dėkingi, jei dalyviai atvyktų ir užsiregistruotų iki 1245 val.

Norėdami žinoti dalyvių skaičių, maloniai prašome teisėjus apie atvykimą pranešti ATTS pirmininkui Vytautui Krikščiūnui (tel.8-45-502165, el.p vytautas.kriksciunas@teismas.lt arba valdybos nariui Donatui Jatužiui (tel.8-45-502177, el.p. donatas.jatuzis@teismas.lt ). Ketinančius dalyvauti prašome minėtiems kolegoms pranešti iki 2013-04-12.

Apie darbotvarkę skaitykite prisegtuke.

 

Įsteigta 2008 m. lapkritį Apylinkių teismų teisėjų sąjunga jau tapo pripažinta teisėjų bendruomenėje, turi savo veidą, aktyviai dalyvauja teisėkūroje, turi internetinę svetainę, organizuoja kultūrinę ir švietėjišką veiklą.

Kol kas atsisakome dalyvavimo tarptautinių teisėjų organizacijų veikloje. Manome, jog kur kas svarbiau dirbti ir būti savo šalyje. Sąjungos lėšos nėra panaudojamos jokioms išvykoms į užsienį, iš Sąjungos lėšų nėra apmokamas ir užsienio svečių priėmimas. Visų mūsų surinktos lėšos yra panaudojamos tik Sąjungos veiklai ir tik teisėjų interesais.

Akivaizdu, kad, norint turėti daugiau renginių, turėti didesnes galimybes vystyti savo veiklą, vien nario mokesčio nepakanka.

Valdyba ragina paremti Apylinkių teismų teisėjų sąjungą, pateikiant deklaraciją FR0512 iki gegužės 2 d. teritorinei Valstybinei mokesčių inspekcijai kartu su pateikiama Fiziniu asmenų pajamų mokesčio deklaracija, pervedant 1 ar 2 procentus nuo mokamo fizinio asmens pajamų mokesčio į Sąjungos sąskaitą.

Sąjungos rekvizitai:

APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SĄJUNGA, Laisvės aikštė 17, LT-35200 Panevėžys, kodas 302201581, sąskaitos Nr. LT  0 7 7 3 0 0 0 1 0 1 1 2 9 0 2 7 8 9  AB bankas Swedbank

 

Apylinkių teismų teisėjų sąjunga kovo 7 dieną kreipėsi į Prezidentę ir Seimo narius, prašydama nepritarti siūlymui pakeisti Fizinių asmenų bankroto įstatymą ir fizinių asmenų bankroto bylas pavesti nagrinėti apylinkių teismams. 

Visą kreipimosi tekstą galite skaityti čia.

 

Tik įsigaliojęs (2013 03 01) Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas – sniego lavina apylinkių teismų teisėjams. Nors įstatyme numatyta, kad šios bylos nagrinėjamos apygardų teismuose, tačiau jau prasidėjusi šio įstatymo 4 straipsnio pakeitimo procedūra. Įstatymo projekte siūloma pakeisti keičiamo įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą fizinių asmenų bankroto bylų teismingumą, nustatant, kad tokios bylos yra teismingos apylinkių teismams. Nepasibaigus teismų apjungimo reformai, kuri galbūt iš dalies  išspręstų teisėjų darbo krūvio sureguliavimą, šios bylos būtų  dar vienas išbandymas apylinkių teismų teisėjams po neseniai įvykusių ir darbo krūvius padidinusių CPK pakeitimų. Įstatymo projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad įstatymo projekto priėmimas apylinkių teismų darbo krūviams esminės įtakos neturės, nes vienam teisėjui per metus vidutiniškai prognozuojama apie 3-5 bylos.

Anonsuojame, kad balandžio 19 Apylinkių teismų teisėjų sąjungos renginio svečias ir lektorius bus  profesorius Osvaldas Rukšėnas – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto dekanas, Neurobiologijos ir biofizikos katedros vedėjas, Lietuvos neuromokslų asociacijos prezidentas, Federation of European Neuroscience Associations (FENS) valdybos narys, 2011 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas, virš 80 mokslinių publikacijų ir dviejų vadovėlių autorius.

Profesoriaus O.Rukšėno paskaitos tema - mąstymo, atminties, mokymosi, emocijų ir kitų kognityvinių funkcijų buveinė - galvos smegenys – paslaptingiausias gyvosios gamtos kūrinys.  Smegenų veiklos mechanizmų supratimas keičiasi tobulėjant technologijoms, keičiantis dominuojančiai pasaulėžiūrai. Paskaitos metu bus trumpai pristatytos kognityvinės funkcijos ir plačiau aptarti neurobiologiniai jų pagrindai – pagrindinės šio meto neurobiologijos koncepcijos, kaip tiriamos smegenys, konceptualūs neurobiologijos pokyčiai, pagrindinės žinių apie smegenis pritaikymo sritys bei aktualiausi klausimai ateičiai.

Teisėjų darbe svarbus etapas yra sprendimo priėmimas, bendravimas su teisiamaisiais, jų teikiamos informacijos įvertinimas – visi šie veiksmai betarpiškai susiję su centrinės nervų sistemos veikla. Todėl šiuolaikinės  neurobiologijos žinios gali būti labai naudingos teisėjų darbe.

Kovo 1 Teisėjų tarybos posėdyje Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkas A.Norkūnas pristatė Etikos komisijos 2012 metų darbo ataskaitą. Atkreipė dėmesį  į naują Teisėjų etikos ir drausmės komisijos veiklos kryptį ir sritį- teisėjų konsultavimą. Jau yra gauti du paklausimai raštu, ir klausimų pateikimas yra skatintinas.  Tikimasi, kad konsultavimas leis išvengti etikos pažeidimų ateityje.

Buvo pabrėžta, kad yra reikalingas teisėjų etikos pažeidimų tyrimo apibendrinimas, praktikos vienodinimas šioje srityje. Dabar komisijos pajėgumai tą daryti yra minimalūs, tačiau toks darbas yra būtinai reikalingas.

A.Norkūnas atkreipė dėmesį į vieną iš paskutinių Teisėjų garbės teismo sprendimų, kai buvo išteisinta teisėja, išnagrinėjusi ne jai paskirtas bylas. Čia kardinaliai išsiskyrė Etikos komisijos ir Garbės teismo požiūris į pažeidimą. Akivaizdu, kad tokio nesusikalbėjimo neturėtų būti, sakė A.Norkūnas.

 

Kovo 1 dieną Vilniuje įvyko Apylinkių teismų teisėjų sąjungos valdybos posėdis. Valdyba aptarė pavasarinio Sąjungos renginio, kuris įvyks balandžio 19 dieną, penktadienį, programą, dalyvius, kitas organizacines detales. Visa programa bus paskelbta vėliau. Susirinkimas vyks kaimo turizmo sodyboje "Karpynė", kuri įsikūrusi geografiškai labai patogioje vietoje - pačiame Lietuvos centre, šalia greitkelio Vilnius-Klaipėda 173 km. Važiuojant kryptimi Klaipėda - Vilnius 137 km, Gabšių kaime, Raseinių rajone.

Kviečiame visus narius aktyviai dalyvauti - siūlyti temas diskusijai, pasiruošti pasisakyti arba pasirodyti kokiame nors meniniame amplua.

 

Po gyvsidabrio skandalo Ukmergės rajono apylinkės teisme ir po to vykusių debatų pagaliau nutarta, ką daryti su senuoju pastatu ir uždegta žalia šviesa naujojo teismo pastato statybai.  Taip pat teismo darbuotojams skirta ilgalaikė sveikatos būklės stebėsena.

Žurnalistė Aurelija Žutautienė domėjosi situacija išsamiau. 

Ukmergės teismo pastato likimas liūdnas. D.Labokaitės nuotr.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Naujienos