Straipsniai

Apylinkių teismų teisėjų sąjunga buvo išsiuntusi paklausimus Policijos departamentui ir Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariato viršininkui teiraudamasi, ar tinkamai policijos pajėgos saugo teismus ir ar tinkamai yra reaguojama į grasinimus, kad teismuose padėti sprogmenys, kai nusprendžiama neevakuoti darbuotojų.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Algirdas Kaminskas atsakė, kad  "2012-04-12, 2012-11-14 ir 2011-11-23 iš teismo pastato nebuvo evakuoti žmonės, nes buvo atsižvelgta į tai, kad Kauno miesto apylinkės teisine yra policijos pareigūno, kuris užtikrina teismo saugumą, postas. Visais šiais minėtais atvejais buvo atsižvelgta į budinčio pareigūno pateiktą žodinę informaciją apie tai, kad nuolat yra stebimos teismo patalpos bei įeinantys į teismo pastatą asmenys, ypatingai atkreipiant dėmesį į įsinešamus daiktus".

Paskutinę lapkričio dieną  Lietuva pasirašė sutartį su Europos teisės akademija (ERA)  ir tapo 23 iš eilės šios mokymo įstaigos patrone. Tai garantuoja 40 proc. nuolaidą, kurią mes, teisėjai, nuo kitų metų sausio 1 dienos galėsime gauti užsiregistruodami į ERA seminarus. Kitais metais ERA ketina suorganizuoti du seminarus Vilniuje: vieną Europos sąjungos baudžiamosios teisės  tema ir antrą- teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo internetinės industrijos srityje tema. Be to, Lietuvos atstovai taps ERA valdymo organo nariais.

Tą pačią dieną posėdžiavusi Teisėjų taryba patarė skirti teismų pirmininkų pavaduotojus nuo Naujųjų metų pradėsiančiuose veikti sujungtuose Vilniaus, Kauno ir Šiaulių teismuose.  Daugiausia diskusijų sukėlė tas faktas, kad visi trys Vilniaus teisme dirbsiantys pirmininko pavaduotojai neturi jokios teismų administravimo patirties, o Šiaulių teismo pirmininko vienu iš pavaduotojų paskirtas teisėjas, kuris teisėju pradėjo dirbti 2011 metų sausio mėnesį.

Grasinimai susprogdinti Kauno miesto apylinkės teismą buvo pareikšti šiemet lapkričio 14, balandžio 12, pernai - lapkričio 23. Nesaugumo jausmą dar padidino Policijos generalinio komisaro įsakymas nuo kitų metų sausio nutraukti fizinės apsaugos teikimą visiems teismams, išskyrus aukščiausius teismus Vilniuje.

Apylinkių teismų teisėjų sąjunga išsiuntė paklausimą Policijos departamentui, teiraudamasi, ar tinkamai policijos pajėgos saugo teismus ir ar tinkamai yra reaguojama į grasinimus, kad teismuose padėti sprogmenys, kai nusprendžiama neevakuoti darbuotojų.

Gavome atsakymą, kuriame  Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Renatas Požela dėsto, kad policijos pareigūnų veiksmus, gavus pranešimą apie padėtus sprogmenis arba apie grasinimą susprogdinti, reglamentuoja Policijos generalinio komisaro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymas „Dėl sprogimo grėsmės likvidavimo plano „Skydas“ patvirtinimo“. Šiame įsakyme yra nustatyti policijos padalinių pareigūnų  įgaliojimai ir pareigos, reaguojant į minėtus pranešimus. Sprendimą evakuoti ar neevakuoti visus žmones, priima atsakingas teritorinės policijos įstaigos pareigūnas, atsižvelgdamas į konkretaus įvykio aplinkybes.

Ką tik  išrinkta Teisėjų taryba lapkričio 16 dieną susirinko į pirmąjį posėdį.

Slaptu balsavimu buvo išrinktas Tarybos pirmininkas, pavaduotojas, sekretorius. Visi jie išrinkti iš vieno kandidato, tiesa, buvo siūloma Tarybos pirmininku rinkti ir Apeliacinio teismo pirmininką Egidijų Žironą, tačiau jis atsisakė kandidatuoti. Tokia situacija paprastai sukelia įspūdį, kad rinkimai jau įvyko kitoje vietoje ir kitu laiku.

Tarybos pirmininku išrinktas Gintaras Kryževičius ( 20 balsų), pavaduotoju - Egidijus Laužikas ( 20 balsų), sekretore-Laima Garnelienė ( 16 balsų).

Gintaras Kryževičius padėkojo už pasitikėjimą, žadėjo tęsti pradėtus darbus, pirmiausia- teismų reformą stambinant teismus ir tokiu būdu vienodinant darbo krūvį teisėjams.

Spalio viduryje ministras pirmininkas Andrius Kubilius pritarė mėnesį dirbusios darbo grupės ataskaitai dėl naujo teismų pastato statybos ir finansavimo, taip pat dėl teismų valdomų pastatų panaudojimo.

Nuspręsta, jog valstybinis sklypas sostinės Šeimyniškių g. 28 bus panaudotas Teismų rūmų pastatui statyti. Patvirtintame penkių aukštų pastato detaliajame plane numatyta 14,764 tūkst. kvadratinių metrų plotas, kuriame turėtų įsikurti Lietuvos Aukščiausiasis, Apeliacinis teismai, Vilniaus apygardos teismas bei Nacionalinė teismų administracija.

 

 
Teisėjų tarybos narė: tęsiasi šturmas į vienus vartus

Vėlinių išvakarėse ant pirmojo Panevėžio taikos teisėjo, pirmojo Panevėžio apskrities viršininko Prano Dauguviečio kapo miesto stačiatikių kapinėse sužibo žvakelės – žinomo kraštiečio atminimą pagerbė Panevėžio teisėjai.

Šį rudenį Apylinkių teismų teisėjų sąjungos (ATTS) ir Panevėžio miesto apylinkės teismo iniciatyva buvo sutvarkyta Prano Dauguviečio (1856-1943) bei jo žmonos Nadieždos kapavietė.

V.Krikščiūnas, A.Nevardauskis ir I.Baliukaitytė prie P.Dauguviečio kapo.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti ATTS straipsniai