2010-04-07 ATTS ir LR TA valdybos narių susirinkimas


Pirmasis darbo grupės pasitarimas
susitikimo nuotrauka
Šių metų balandžio 7 d. Panevėžyje į pirmąjį pasitarimą buvo susirinkusi Lietuvos Respublikos teisėjų asociacijos valdybos ir Apylinkių teismų teisėjų sąjungos valdybos narių bendra darbo grupė, kurios tikslas surasti bendras interesų ir veiklos kryptis ir pradėti bendradarbiavimą.
 
Buvo svarstomi klausimai:
1. Dėl apylinkių teismų reformos.
2. Dėl administracinių teisės pažeidimų kodekso reglamentuojamų bylų situacijos teismuose. 
3. Dėl darbo krūvio normos nustatymo.
4. Dėl Teisėjų tarybos formavimo principo bei atstovavimo apylinkių teismams. 
5. Dėl teisėjų darbo apmokėjimo švenčių, ne darbo laiku ir poilsio dienomis. 
6. Dėl teisėjų vertinimo kriterijų.
7. Dėl vis dar kylančių problemų LITEKO sistemoje.
8. Dėl Nacionalinės teismų administracijos ir Teisėjų tarybos bendro atstovo spaudai.
9. Dėl Molėtų mokymo centro statuso ir padėties išsaugojimo.
Dauguma klausimų abiejų teisėjus vienijančių organizacijų atstovų nuomonės sutapo. Sutarta per artimiausias dvi savaites pradėti konkrečią veiklą tais klausimais, kur bus bendras valdybų sutarimas.
 
ATTS pirmininkas V.Krikščiūnas
Įkelta: 
2010-04-08