NuorodosValstybės institucijos:

Lietuvos Respublikos Prezidentas

Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

Ministerijos:

Aplinkos ministerija

Finansų ministerija

Krašto apsaugos ministerija

Kultūros ministerija

Teisingumo ministerija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Susisiekimo ministerija

Sveikatos apsaugos ministerija

Švietimo ir mokslo ministerija

Ūkio ministerija

Užsienio reikalų ministerija

Vidaus reikalų ministerija

Žemės ūkio ministerija

 

Šalies teismai: 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Lietuvos apeliacinis teismas

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Kauno apygardos administracinis teismas

Vilniaus apygardos teismas

Kauno apygardos teismas

Klaipėdos apygardos teismas

Šiaulių apygardos teismai

Panevėžio apygardos teismas

Vilniaus apylinkės teismas

Kaišiadorių rajono apylinkės teismas


 

Teismų savivalda

Lietuvos Respublikos teisėjų asociacija

Apylinkių teismų teisėjų sąjunga

 

Kitos šalies institucijos/įstaigos:

Advokatų taryba

Antstolių rūmai

Centrinė hipotekos įstaiga

Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos

Lietuvos Respublikos prokuratūra

Konkurencijos taryba

Lietuvos auditorių rūmai

Lietuvos teismo ekspertizės centras

LTU Teismo medicinos institutas

Medicinos audito institutas

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos

Mokestinių ginčų komisija

Notarų rūmai

Registrų centras

Specialiųjų tyrimų tarnyba

Teisės institutas

Teisingumo ministerijos mokymo centras

Teismo ekspertų sąrašas

Teismo ekspertų tyrimai UAB „D-grupė“

Valstybinė darbo inspekcija

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Valstybinės kalbos inspekcija

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos

Valstybės saugumo departamentas

Vyriausioji administracinių ginčų komisija

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

 

Tarptautiniai teismai:

Tarptautinis teisingumo teismas

Tarptautinis baudžiamasis teismas

Europos žmogaus teisių teismas

Europos Bendrijų teisingumo teismas

Amerikos šalių žmogaus teisių teismas

Tarptautinis jūrų teisės tribunolas

 

Tarptautinės organizacijos/asociacijos:

Europos Sąjunga

Europos Taryba

Europos Sąjungos aukščiausiųjų teismų pirmininkų tinklas

Europos Sąjungos valstybės tarybų ir aukščiausiųjų administracinių teismų asociacija

Europos teisėjų mokymo tinklas

Europos teismų tarybų tinklas

Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose

Europos Tarybos konsultacinė Europos teisėjų taryba

Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių komisaras (The UN Refugee Agency)

Jungtinių Tautų vyriausiasis žmogaus teisių komisaras (Office of the High Commissioner for Human Rights)

Hagos konferencija dėl tarptautinės privatinės teisės

Tarptautinė advokatų asociacija

Tarptautinė aukščiausiųjų administracinių teismų asociacija

Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (WIPO)

Europos Sąjungos Rechtspfleger

 

Teisės aktų paieškos tinklapiai:

www.lrs.lt

www.infolex.lt

EURLEX, Europos Sąjungos teisės aktų paieškos portalas

EUR-Lex official Journal