Naujienos

   Šių metų sausio 12 dieną Kaune įvyko profesiniu pagrindu apylinkių teismų teisėjus vienijančios visuomeninės organizacijos – asociacijos Apylinkių teismų teisėjų sąjunga (trumpinys – ATTS) narių / įgaliotinių susirinkimas, kurio metu buvo patvirtinta 2017 metų ATTS valdybos veiklos ataskaita, 2017 metų finansinės veiklos ataskaita, išrinktas Sąjungos pirmininkas, valdyba, auditorius.

  ATTS pirmininku išrinktas buvęs pirmasis Sąjungos pirmininkas, Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Vytautas Krikščiūnas, pirmininko pavaduotoju – Klaipėdos apylinkės teismo pirmininkas Svajūnas Bliudsukis.

  ATTS valdybos nariais išrinkti:

  - nuo Vilniaus apygardos teismo teritorijoje veikiančių apylinkių teismų – teisėjos Diana Butrimienė ir Jolanta Vėgelienė;

2016 m. lapkričio 11 d. vykusiame Visuotiniame teisėjų susirinkime buvo apdovanoti labiausiai per ketverius metus teismų sistemai nusipelnę teisėjai ir teismų darbuotojai. Viena tarp jų – Kauno apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė.

Mediacijos Lietuvoje pradininkei G. Jakštienei įteiktas apdovanojimas už aktyvų mediacijos (taikinamojo tarpininkavimo) idėjos realizavimą.

,,Džiaugiuosi, kad teisminė mediacija tampa vis žinomesnė ir kur kas labiau vertinama. Teisėjų bendruomenei esu labai dėkinga už išreikštą padėką. Šis apdovanojimas – teismų mediatorių darbo įvertinimas ir pripažinimas“, - sakė G. Jakštienė.

Nuotraukos - Kristinos Akulovos

Aukščiausiame teismų savivaldos renginyje įvertinti ir apdovanoti du Panevėžio miesto apylinkės teismo darbuotojai – teisėjas Vytautas Krikščiūnas ir vyriausioji specialistė darbui su personalu Rima Golubeva. Visuotiniame teisėjų susirinkime apdovanota 12 teismų bendruomenės išrinktų teisingumo vykdymui nusipelniusių asmenų, išrinkta nauja Teisėjų taryba, apžvelgti ketveri teismų veiklos metai, nubrėžtos naujos teismų sistemos veiklos kryptys.

„Džiaugiuosi, kad tarp geriausiųjų pastebėti ir įvertinti mūsų teismo darbuotojai. Tiek jų darbas, tiek ir kitų kolegų indėlis į apylinkės teismo darbą prisidės prie visos teismų sistemos bendrų tikslų – atviro, suprantančio ir išklausančio teismo. Kaip pabrėžė šalies Prezidentė, teismai keičiasi, atsinaujina, jais pasitiki vis daugiau žmonių. Stengsimės ir toliau pateisinti lūkesčius, dirbti dar atsakingiau ir kokybiškiau“, - sakė Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininkė Virginija Svirplienė.

Teisėjas Vytautas Krikščiūnas įvertintas už nuopelnus tobulinant apylinkių teismų veiklą. Teisėjas yra Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) priežiūros komiteto prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos narys, vienas iš Apylinkių teismų teisėjų sąjungos steigėjų, dvi kadencijas (4 metus) buvęs jos pirmininkas, o šiuo metu pirmininko pavaduotojas.

„Apdovanojimas man yra svarbus įvertinimas už ilgametę veiklą tobulinant apylinkių teismų darbą. Apylinkių teismų teisėjų sąjungos vardu ir kaip BPK priežiūros komiteto narys esu pateikęs nemažai pasiūlymų, parengęs atsiliepimų į kitų narių siūlymus dėl apylinkių teismų darbo gerinimo. Vienas iš pastarųjų – nuotolinio vaizdo perdavimo įrangą naudoti ne tik baudžiamosiose bylose rengiant nuotolinius posėdžius, bet ir sprendžiant kardomosios priemonės klausimus – įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.“, - sakė aktyviai vaizdo konferencijas teismo posėdžiuose naudojantis teisėjas V.Krikščiūnas.

Rima Golubeva įvertinta už asmenų aptarnavimo kokybės didinimą teismuose.
„Buvome pirmieji penki teismai, kurie gavome ISO Kokybės sertifikatą, dar 2015 metais patvirtinome Panevėžio miesto apylinkės teismo Kokybės politiką – skaidrų ir savalaikį teisingumo vykdymą, užtikrinant aukštą visuomenės pasitikėjimą. Darbo buvo daug, reikėjo keistis ir keisti. Mūsų įdirbiu sėkmingai pasinaudojo ir kiti teismai. Tad šiandien labai smagu būti įvertintai ir pastebėtai. Myliu savo darbą, stengiuosi tuo dalintis ir perduoti kolegoms“, - sakė R.Golubeva.

Apdovanotiesiems įteiktos stiklo dovanos bei padėkos raštai.

Birželio 30 dieną Kaune įvyko pakartotinis visuotinis Apylinkių teismų teisėjų sąjungos narių susirinkimas. Išklausyta valdybos ataskaita, Sąjungos revizorė Živilė Janavičienė pristatė 2015 metų finansinę ataskaitą.

Sąjungos pirmininko rinkimuose buvo iškeltos trys kandidatūros: Lino Baublio, Kristinos Imbrasienės ( Kauno apylinkės teismo teisėjų) ir Mindaugo Klemenio ( Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjo). Daugumą balsų surinko ir Sąjungos pirmininke tapo išrinkta Kristina Imbrasienė.

Naujoji pirmininkė savo įžanginėje kalboje žadėjo daugiau dėmesio skirti teisėjų bendravimui su kitomis valstybės institucijomis, su visuomene, stiprinti teisėjų autoritetą ir vieningumą. Kristina Imbrasienė Kauno apylinkės teismo teisėja yra paskirta 2013 metų gruodžio mėnesį. Prieš tai ji dirbo Kauno apygardos teisme teisėjo padėjėja. 

Birželio 10 d. Apylinkių teismų teisėjų sąjungos (toliau – Sąjunga) nariai susirinko aptarti svarbaus klausimo – nepasibaigus kadencijai Sąjungos pirmininkė Diana Labokaitė buvo paskirta į Kauno apygardos teismą civilinių bylų teisėja, todėl nebegali būti Sąjungos nare. Sąjunga liko be pirmininko.

Geras pusšimtis teisėjų iš įvairių šalies apylinkių teismų susirinko neoficialioje aplinkoje – plaukiant laivu „Nemunas“ Kauno mariose – padiskutuoti, kurį kolegą galėtų siūlyti į Sąjungos pirmininko postą, o taip pat, jei prireiktų, ir į valdybos narius. Deja, kvorumui pritrūko balsų, todėl šaukiamas pakartotinis susirinkimas birželio 30 dieną.

„Galime pasidžiaugti, jog per septynerius metus nuveikėme tikrai nemažai, – kalbėjo vienas Sąjungos įkūrėjų, dabartinis pirmininko pavaduotojas, Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vytautas Krikščiūnas. – Kantrių dialogų su įvairiomis institucijomis, vyresniaisiais kolegomis, teisėjų savivalda pasiekėme gana reikšmingų permainų. Vykdomojoje teismų savivaldos institucijoje, užtikrinančioje teismų ir teisėjų nepriklausomumą, – Teisėjų taryboje (TT) – apylinkių teisėjų interesus atstovauja jau 5 mūsų atstovai, Sąjungos atstovai kviečiami į Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetą svarstyti įvairių įstatymų projektų, Sąjungos nuomonė yra vertinama. Be darbo įstatymų leidybos srityje, organizuojame mokslines konferencijas, visuotiniuose susirinkimuose dalyvauja ir patirtimi dalyjasi šalyje žinomi specialistai, visuomenės atstovai“.

Sąjungos valdybos narys, Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas pažymėjo, jog Sąjunga visada palaiko ir deda daug pastangų, kad padėtų apsiginti neteisingai apkaltintiems dėl procesinių ar kitokių sprendimų kolegoms, atstovauja drausminių bylų svarstyme.

Kadenciją Teisėjų atrankos komisijoje baigęs Nerijus Mačiulis savo Facebook paskyroje paskelbė pagiriamąjį komentarą teisėjams, dalyvavusiems ir dalyvaujantiems atrankos procedūrose. 
Nerijus Mačiulis Teisėjų atrankos komisijoje dirbo nuo 2014 m. rugsėjo 19 d. Jis yra socialinių mokslų (vadybos ir administravimo) daktaras, dėsto įvairias ekonomikos ir finansų disciplinas Australijos, Meksikos, Prancūzijos, Šveicarijos ir kt. universitetuose. Nuo 2010 m. „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas. Komentaras iš Facebook:

Balandžio 29 dieną Kaune planuotas visuotinis sąjungos narių susirinkimas perkeliamas į birželio 10 dieną.  Susirinkimas vyks plaukiant laivu Kauno mariomis. Išplaukiame 12 valandą iš prieplaukos  Kauno mariose prie Pažaislio. Planuojamas išsilaipinimas Rumšiškėse. Renginio trukmė - 4 valandos.

Susirinkime reikalinga apsvarstyti naujo Sąjungos pirmininko rinkimo klausimą. Kviečiame siūlyti mūsų organizacijos pirmininko kandidatūras – teisėjus, kurie nori, gali, sugeba organizuoti ir uždegti savo entuziazmu.

Kviečiame aktyviai dalyvauti susirinkime. Paraginkite atvykti  visus narius. Jeigu kas nors dėl rimtų priežasčių negalite dalyvauti, prašome įgalioti dalyvausiančius kolegas balsuoti susirinkime. Pridedame balsavimo teisės perleidimo sutartį.

Primename renginio darbotvarkę: Sąjungos finansinė ataskaita, valdybos ataskaita apie praėjusių metų veiklą, meninė programa, Sąjungos pirmininko rinkimai. Darbotvarkę galima pildyti, visi pasiūlymai laukiami, bus apsvarstyti ir pagal galimybes įgyvendinti.

Jeigu turite klausimų, ar nesate pranešę apie dalyvavimą, prašytume pranešti valdybos nariams Artūrui Šafronui ( tel.8-37-466 289), Dianai Jasaitienei ( tel.8-37-466 252).

Primename, kad jau metas sumokėti sąjungos nario mokestį už 2016 metus ( 30 eurų). Taip pat kviečiame paremti Sąjungą skiriant 2 proc. arba mažiau nuo savo praėjusių metų pajamų mokesčio. Sąskaitos numeris LT077300010112902789 AB bankas Swedbank. Tik turint lėšų organizacijos veikla bus efektyvi ir įdomi.

Balandžio 4 dieną Teisėjų etikos ir drausmės komisija svarstė Nuolatinės teisėjų vertinimo komisijos teikimą iškelti drausmės bylą Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjui Tadeušui Volkovskiui. Išnagrinėjusi teikimą Komisija nusprendė nekelti drausmės bylos teisėjui T.Volkovskiui. Komisijos posėdyje teisėją atstovavo Apylinkių teismų teisėjų sąjungos valdybos narė, teisėja Jolanta Vėgelienė. Tadeušas Volkovskis Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėju dirba nuo 2000 metų.

Apylinkių teismų teisėjų sąjunga 100 eurų parėmė SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugiją. SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija – paramos fondas, besirūpinantis vaikais; nepriklausoma nevyriausybinė socialinės plėtros organizacija.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Naujienos