Naujienos

 

2013 vasario 26 dieną Nacionalinėje teismų administracijoje įvyko renginys – supažindinimas su Visuomenės nuomonių tyrimų pasitikėjimo teismais ir teisėsaugos institucijomis rezultatais. Vilniaus universiteto profesorius Gintautas Valickas išsamiai pristatė jam vadovaujant atliktą tyrimą, kurio esminė žinia - apie 75 proc. teismų procesuose įvairiausiu statusu dalyvavusių asmenų pasitiki teismais ir teisėjais. Rezultatas netikėtas ir patiems teisėjams, nes atotrūkis nuo viešųjų tyrimų pateikiamų duomenų - didžiulis.

Aldona Sakalauskienė, Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja, dalinasi nuomone apie renginį. 

Komentaro pabaigoje prisegta visa mokslinio tyrimo ataskaita.

" Moderniosios Lietuvos atsiradimas nebuvo neišvengiamas. 1917 m. viduryje vos keli amžininkai tikėjo nepriklausomos Lietuvos atsiradimu. Moderniosios Lietuvos atsiradimo procesą veikė daugybė istorinių įvykių, lėmusių laipsnišką Rusijos imperijos žlugimą. Tarp jų - 1905 ir 1917 m. revoliucijos, ir ypač Rusijos pralaimėjimas Pirmajame pasauliniame kare. Tai buvo kertiniai įvykiai, padėję atsirasti Lietuvai ir nepriklausomoms Latvijai, Estijai, Ukrainai ir Lenkijai. Ne mažiau svarbus buvo ir socialinis kontekstas, kuriame besiformuojantys elitai kūrė savo tikslus ir tapatybes."

Tomas Balkelis, "Moderniosios Lietuvos kūrimas",  Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012.

Eitynės Kaune 2013-02-16

Apeliacinio teismo iniciatyva į Seimą bus kreiptasi dėl dar vieno įstatymo pakeitimo-  fizinių asmenų bankroto bylas perduoti nagrinėti apylinkių teismams. Trylika tarybos narių vasario 1 dienos posėdyje pritarė tokiam kreipimuisi.  Į argumentus, kad apylinkių teismų darbo krūvis yra ir taip didelis ypač po paskutinių CPK pakeitimų, kai apylinkių teismų nenaudai buvo pakeistos nagrinėtino ieškinio ribos, paskirti visi apeliacijų paruošimo veiksmai, buvo atsakyta, kad toks pakeitimas ( fizinių asmenų bankroto bylų perdavimas apylinkių teismams) leis kartu prašyti ir padidinti apylinkių teismų teisėjų atlyginimus. Aukščiausiojo teismo pirmininkas viešai žadėjo, kad tokį klausimą ( atlyginimų koeficientų atkūrimo) jis tikrai visu rimtumu iškels. Rezultatą matysime netrukus- bankroto bylas nagrinėti, manau, tikrai gausime. Ar už papildomą darbą gausime didesnį atlygį - nežinia.

Sausio 29 Apylinkių teismų teisėjų sąjunga kreipėsi į Teisėjų tarybą kviesdama inicijuoti oro taršos sunkiaisias metalais patikrinimą visuose Lietuvos teismuose.

"Apylinkių teismų teisėjų sąjungos valdyba, kaip ir dauguma teisėjų, yra susirūpinusi dėl padarytos galimos nusikalstamos veikos prieš visą teismų sistemą, kada Ukmergės rajono apylinkės teisme  2012 m. gruodžio 12 d. buvo surastas didelis kiekis ypač pavojingo sveikatai gyvsidabrio", - dėstoma rašte Teisėjų tarybai.

"Yra pagrindas įtarti, kad gali būti užteršti ir kiti teisėsaugos institucijų naudojami pastatai Ukmergėje, atitinkamai ir kituose miestuose tokiu būdu galėjo būti keršijama teisingumą vykdančioms institucijoms.

Manome, kad būtų tikslinga patikrinti oro užterštumą sunkiaisiais metalais visuose Lietuvos apylinkių teismuose.

Prašome Teisėjų tarybą kreiptis į Lietuvos Sveikatos apsaugos ministeriją dėl visų teismų posėdžių salių ir kitų viešo naudojimo erdvių teismuose oro taršos patikrinimo sunkiųjų metalų užterštumo požiūriu.

Esant poreikiui, Apylinkių teismų teisėjų sąjunga gali prisidėti savo lėšomis".

Artimiausiais Teisėjų tarybos posėdis numatytas vasario 1 dieną.

 

Sausio 21 dienos Teisėjų tarybos posėdyje nuspręsta kreiptis į Vyriausybę dėl lėšų skyrimo patikrinti Ukmergės rajono apylinkės teismo darbuotojų sveikatą, perkelti teismą į kitas patalpas, nukenksminti ( demerkurizuoti) Ukmergės teismo inventorių ir bylas, bei pradėti naujo teismo pastato Ukmergėje projektavimo bei statybos darbus.  Nacionalinei teismų administracijai pavesta paskaičiuoti, kiek apytikriai lėšų reikės šiems darbams atlikti.

Teisėjų darbo krūvis Lietuvos apylinkių teismuose yra skirtingas- kartais skiriasi net iki trijų kartų. Pavienių teisėjų etatų kilnojimas reikalingo efekto neduoda, todėl pradedama mąstyti apie apylinkių teismų reformą. Reformos esmė- apjungti apylinkių teismus po keletą į vieną apylinkės teismą ir tolygiai paskirstyti bylų srautą. Gruodžio 21 dienos Teisėjų tarybos posėdyje buvo pristatyti Apylinkių teismų reformos metmenys ir buvo aptariami esminiai reformos momentai: kaip bus skirstomos bylos (kiekviename teismo padalinyje ar centralizuotai),  kaip funkcionuos teismas, turintis keletą pastatų įvairiose vietovėse, kuriuos siūloma vadinti teismo rūmais, kaip bus administruojamas iš keleto rūmų susidedantis teismas, taip pat- kokių Teismų įstatymo ir kitų įstatymų pakeitimų reikės, kad reforma galėtų būti įvykdyta.  Jūsų dėmesiui skelbiame  apylinkių teismų reformos  metmenis kol kas be pastabų, kurias yra pareiškę teisėjų tarybos nariai. Pastabų yra laukiama  ir iš visų teisėjų. Jeigu pastabas įrašysite šio tinklapio forume, pavadintame "Ką manote apie teismų reformą", tai jos visos bus susistemintos ir perduotos darbo grupei, toliau rengiančiai teismų reformai reikalingus norminius aktus. 

Šio tinklapio skyriuje "Straipsniai" rasite Estijos teismų reformos aprašymą- nors jį girdėjome per Visuotinį teisėjų susirinkimą, tačiau gal pravers palyginimui su mūsų ruošiamos reformos metmenimis.

Skirtingomis spalvomis pažymėtos planuojamų apylinkių teimų teritorijosami

Norime Jums palinkėti kažko nepaprasto ir stebuklingo, - visada šypsokitės, būkit visada laimingi.

Po eglute linkime rasti pačių brangiausių dovanų: naujų minčių, skambančių dienų, stiprybės, svajų.

Tegul Jums niekad nepritrūksta džiaugsmo, šilumos, meilės, telydi Jaukumas Jūsų namus, o Sėkmė - Jūsų darbą.

Lai Šv. Kalėdų ramybė ilgam pasilieka Jūsų namuose, lai Naujieji, įžengę dvyliktuoju dūžiu, tampa gera naujų metų pradžia.
 
Linksmų švenčių !  

Gruodžio 14 dieną Apylinkių teismų teisėjų sąjunga išsiuntė Seimo nariams raginimą nepritarti, kad ir kitais metais teisėjams būtų mokamas sumažintas atlyginimas.

Nuo gruodžio 17 dienos Seimas pradės svarstyti  2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą. Kartu su šiuo įstatymu Seimui yra teikiamas Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo siūloma dar vieneriems metams, iki 2013 m. gruodžio 31 d.,  palikti teisėjams sumažintą pareiginės algos bazinį dydį. 

Toliau pateikiame Seimui išsiųsto rašto tekstą.

Kaip jau rašėme, gruodžio 7 dienos Apylinkių teismų teisėjų sąjungos valdybos posėdyje buvo aptarta, ką Sąjunga turėtų ir galėtų nuveikti kitais metais. Atsižvelgdami į posėdžio svarbą, pateikiame narių dėmesiui visą Valdybos posėdžio protokolą. Jeigu perskaitę protokolą turėsite pasiūlymų, pageidavimų ar pastabų ateinačių metų planui, valdyba dėmesingai juos priims ir bandys įgyvendinti.

Gruodžio 7 dieną posėdžiavusi Sąjungos valdyba aptarė 2013 metų veiklos planą.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Naujienos