Atsakomybės smegduobė atsivėrė Joniškyje


Įkelta: 
2013-06-02

Paskutinį gegužės penktadienį posėdžiavusi Teisėjų taryba pritarė darbo grupės paruoštam dokumentui, kuriuo ketinama kreiptis į valstybės valdžios institucijas, prašant padidinti teisėjų atlyginimus. Primename, kad darbo grupė buvo sudaryta siekiant atsakyti į Apylinkių teismų teisėjų sąjungos kreipimąsi. Apylinkių teismų teisėjų atlyginimų koeficientą siūloma nustatyti 16,2 ( iki 2009-01-01 buvo 14,2, šiuo metu sumažintas iki 11,56). Atkreipiamas dėmesys, kad teisėjų atlyginimo koeficientai laipsniškai mažėja po vieną pradedant nuo Aukščiausiojo teismo iki apygardos teismo, tačiau skirtumas tarp apygardos ir apylinkės teisėjo atlyginimo koeficientų – kažkodėl trys, o ne vienas. Apylinkių teismų pirmininkų atlyginimų koeficientą siūloma nustatyti 18,2. Šis koeficientas būtų vienodas visuose apylinkių teismuose, nepaisant, kiek teisėjų yra tame teisme. (Darbo grupės išvada prisegama). Sunku tikėtis, kad jau nuo 2014 metų atlyginimų koeficientas bus nustatytas 16,2, tačiau realu tikėtis bent dalinio atlyginimų atkūrimo.


Paruošta nauja redakcija Pavyzdinio atlyginimo bei kompensavimo teisėjams už viršvalandinį darbą bei darbą poilsio bei švenčių dienomis tvarkos aprašo. Preliminariai Taryba šiam aprašui pritarė, tačiau jis dar bus platinamas teismuose, laukiama pastabų. Esminiai pasikeitimai- atlyginima bus tik už teisėjų darbą pagal iš anksto nustatytus budėjimo grafikus. Už kitokio pobūdžio viršvalandžius, kurie atsiranda dėl didelio darbo krūvio, per mažo teisėjų skaičiaus ar kitų darbo organizavimo trūkumų- nebus atlyginima. Atlyginimo forma- tik papildomos poilsio dienos. Už aštuonias budėjimo valandas- viena poilsio diena. Maksimalus poilsio dienų skaičius- 14 per metus. ( Aprašo projektas prisegamas).


Taip pat Taryba pritarė naujos redakcijos Teisėjų tarybos darbo reglamentui, kuris taip pat bus siunčiamas teismams- pastaboms pareikšti.


Nutarta metų pabaigoje išmokėti kompensacijas Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėjmas – 5 MMA dydžio.


Svarstyta dėl realios galimybės nuo 2013 m. liepos 1 dienos pradėti dirbti pagal „elektroninės bylos“ sistemą. Iš vienos pusės darbo grupė teigia, kad yra pilnai pasiruošta, iš kitos pusės teismų turima informacinių technologijų įranga  ne visur pajėgs dirbti didesne apkrova. Buvo išreikštas pasiūlymas nukelti projekto pradžią į 2014 metų sausio 1 d.


Tarybos posėdyje buvo pakviestas apsilankyti Klaipėdos apylinkės teismo teisėjas Darius Kurpavičius, kuriam po susitikimo su kurso draugais, vykusio viename Vilniaus restorane, iškelta administracinio teisės pažeidimo byla. Teisėjas teigė jokio pažeidimo nepadaręs. Pareigūnų surašyti tarnybiniai pranešimai buvo mažai informatyvūs. Taryba nusprendė palaukti, kaip bus išspręsta administracinio teisės pažeidimo byla, o tada nutar, ar kreiptis į teisėjų etikos ir drausmės komisiją.


Dėl kito teisėjo veiksmų nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą Taryba nutarė kreiptis į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją. Joniškio rajono apylinkės teismo teisėjas, laikinai einantis teismo pirmininko pareigas, S.Remeika nuo 2012-07-05 iki šiol nagrinėja administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje vietinės savivaldybės tarybos narys kaltinamas neblaivus vairavęs automobilį. Šiaulių apygardos teismas patikrino teisėjo darbą šioje byloje ir nustatė, kad buvo surengta 16 teismo posėdžių, pertraukos tarp posėdžių būdavo ilgesnės kaip 1 mėnuo, buvo reikalaujma perteklinių įrodymų, pavyzdžiui, tiriama, ar policininkų turimi mobilaus ryšio telefonai veikia alkotesterio parodymus. Paskutinę senaties termino dieną teisėjas jau žadėjo skelbti nutarimą byloje, tačiau susirgo, ir byla liko nebaigta. Atrodo, greito ir teisingo bylų nagrinėjimo idėjos šiame tolimame Lietuvos kampelyje dirbančio kolegos dar nepasiekė.


Kitas Teisėjų tarybos posėdis- birželio 28 dieną.