Kreiptasi dėl atlygio ir naujų mokymų


Įkelta: 
2013-04-29

Sąjungos narių susirinkimas, įvykęs balandžio 19 dieną, nusprendė kreiptis į valstybės valdžios institucijas bei Teisėjų tarybą, prašydamas aktyviau spręsti klausimus dėl neproporcingai sumažinto teisėjų atlyginimo atkūrimo ir organizuoti mokymus apylinkių teisėjams pavedus nagrinėti naują bylų rūšį - bylas dėl fizinių asmenų bankroto.   

Kreipimosi tekstas - prisegtuose prieduose.