Susirinkime- žvilgsnis į mokslo pasaulį


Įkelta: 
2013-04-19

Sąjungos pirmininkas Vytautas Krikščiūnas skaitė ataskaitą apie organizacijos veiklą pastarąjį pusmetį, ateities planus, finansinę padėtį. Pažymėta, kad Sąjunga dėjo daug pastangų, kad apylinkių teismams nebūtų perduotos nagrinėti fizinių asmenų bankroto bylos, tačiau šio įstatymo pakeitimo išvengti nepavyko. Nepaisant papildomai skiriamų darbų, teisėjų atlyginimai tebelieka neproporcingai sumažinti. Taip pat buvo diskutuojama apie bendravimo su kitomis teisėjų organizacijomis būdus ir galimybes.

Sąjungos pirmininko pavaduotoja Diana Labokaitė pristatė Europos sąjungos Teisingumo direktorato atlikto tyrimo „Europos teisingumo švieslentė 2013“ rezultatus, iš kurių matyti, kad Lietuvoje pirmosios instancijos teismai civilines ginčo bylas išnagrinėja greičiausiai iš visų Europos sąjungos valstybių, vidutiniškai per 50 dienų. Tuo tarpu finansavimas teismams Lietuvoje yra vienas iš mažiausių Europos sąjungoje. Mažiau, negu Lietuvoje, teismai finansuojami tik Bulgarijoje. Pagal teisėjų skaičių ( Lietuvoje 100 000 gyventojų tenka apie 22 teisėjai) mūsų šalis užima vienuoliktą vietą Europos sąjungoje.

Sąjungos valdybos narė Aldona Sakalauskienė aptarė Teismų įstatymo pakeitimus, kuriais ketinama nustatyti garantijas teisėjams ir jų šeimoms, jeigu teisėjas būtų sužalotas arba netektų gyvybės dėl savo pareigų.  

Susirinkimas pritarė, kad atskirame memorandume būtų išdėstyti šio meto apylinkių teismų teisėjų siekiai ir problemos: skubus poreikis mokymams, kaip nagrinėti fizinių asmenų bankroto bylas,  teisėjų darbo krūviui neadekvatūs atlyginimai ir  nepakankamas atlygis už teisėjų budėjimus bei viršvalandinius darbus.

Buvo nutarta, kad kitas Apylinkių teismų teisėjų sąjungos susirinkimas įvyks 2013 metų lapkričio 8 dieną. Susirinkimo vieta  bus nustatyta vėliau.