Teisėjai rūpinasi P.Dauguviečio amžino poilsio vieta


Įkelta: 
2013-05-08

Apylinkių teismų teisėjų sąjungos (ATTS) lėšomis ir Panevėžio miesto apylinkės teismo iniciatyva gegužės pradžioje buvo sutvarkyta Prano Dauguviečio (1856-1943) bei jo žmonos Nadieždos kapavietė.

Pranas Dauguvietis, 1918-1926 metais ėjęs Panevėžio pirmos taikos teisėjų nuovados teisėjo pareigas, yra palaidotas senosiose stačiatikių kapinėse J.Tilvyčio gatvėje.

P.Dauguviečio, žinomo režisieriaus Boriso Dauguviečio tėvo, ir režisierės Galinos Dauguvietytės senelio, kapavietę Panevėžio teisėjai tvarko jau ne pirmą kartą.