ATTS dėl teismų finansavimo 2010 metais 2009 10 12


APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SĄJUNGA 
Asociacija, Laisvės a. 17, LT-35200 Panevėžys, tel. 8 (45) 502165, faks. 8 (45) 581448,  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302201581 
________________________________________________________________________________________________  
Jos Ekscelencijai                                                                                 2009-10-12, be Nr. 
Lietuvos Respublikos Prezidentei  
Daliai Grybauskaitei  
 
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei  
Irenai Degutienei 
 
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui 
Andriui Kubiliui  
 
Teisėjų tarybos Pirmininkei 
Laimai Garnelienei 
 
DĖL TEISMŲ FINANSAVIMO 2010 METAIS 
 
Apylinkių teismų teisėjų sąjunga reiškia nepritarimą, kad 2010 m. asignavimai teismams būtų sumažinti 10 procentų, kaip kad šiandien pranešė LR Finansų ministerija. Pažymime, kad iki šiol buvo numatyta teismams skirti tik 75 procentai reikalingų lėšų. Sumažinus dar 10 procentų, teismai kitais metais negaus 35 procentų jiems reikalingų lėšų (2010 m. numatomi asignavimai teismams sudarys 161 634 tūkst. Lt, iš jų darbo užmokesčiui 111 063 tūkst. Lt, t. y. planuojama asignavimus mažinti 16 165 tūkst. Lt, iš jų 12 342 tūkst. Lt darbo užmokesčiui).  
 
Apylinkių teismų teisėjų sąjunga atkreipia Jūsų dėmesį, kad tokio masto teismų sistemos finansavimo sumažinimas gresia labai nemaloniomis ir rimtomis pasekmėmis visuomenės saugumui, teisingumo vykdymui Lietuvoje, žmogaus teisėms. Galima situacija, kad teismuose dirbantys 2755 darbuotojai - ne teisėjai (esant tokiems darbo krūviams, jų skaičius yra minimaliai būtinas) arba 5 mėn. negautų atlyginimo, arba virš 1200 darbuotojų tektų atleisti. Pažymėtina, kad tektų atleisti ir trečdalį teisėjų padėjėjų, kurių ir taip labai trūksta, nes apylinkių teismuose net 40 proc. teisėjų padėjėjų dirba su 2 ir 
daugiau teisėjų. Tokia padėtis gali visiškai suparalyžuoti apylinkių teismų darbą, neišvengiamai sąlygos bylų nagrinėjimo terminų pailgėjimą. Operatyvus bylų nagrinėjimas yra ne vieno teisėjo, bet visos teismo visumos, įskaitant padėjėjus, teismo sekretorius ir raštinės darbuotojus, darbo rezultatas. Šalyje susiklosčiusi ekonominė – finansinė situacija sąlygoja ryškų teismų darbo krūvio augimą: žymiai padaugėjo ir vis auga gautų civilinių bylų skaičius, o išaugus nusikalstamumui – ir baudžiamųjų bylų.  
 
Ne paslaptis, kad ir teisėjai, nebepajėgdami be žalos savo sveikatai pakelti vis didėjančio darbo krūvio ir mažėjančio finansavimo naštą, vis garsiau kalba apie pasitraukimą iš teisėjo darbo.  
 
Pabrėžiame, kad sunkmetis nėra priežastis nepaisyti įstatymų nustatytos tvarkos. Teismų įstatymo 11 str. pasakyta, kad  bloginti įstatymų nustatytas finansines ir materialines technines teismų veiklos sąlygas draudžiama. Iš esmės pablogėjus valstybės ekonominei padėčiai, tik Seimas gali peržiūrėti teismų finansines ir materialines veiklos sąlygas, ir tik Seimui atskiru nutarimu konstatavus ypač blogą šalies ūkinę – finansinę situaciją, todėl prašome teismams skiriamų asignavimų mažinimo klausimą svarstyti ne Vyriausybėje, bet Seime.  
 
Apylinkių teismų teisėjų sąjungos 
pirmininkas                                                           Vytautas Krikščiūnas