Didžiausią darbo krūvį turintiems teismams - nauji etatai


Aurelija Žutautienė

Dar prieš porą metų didžiųjų šalies miestų apylinkių teismų teisėjai ėmė bruzdėti dėl didžiulio darbo krūvio. Kai kurių apylinkių teismų teisėjams teko nagrinėti net iki 100 bylų per mėnesį. Didžiausias krūvis teko visų keturių Vilniaus miesto, Šiaulių, Klaipėdos apylinkių teismams.

Dar 2008 metais Nacionalinė teismų administracija, atlikusi apylinkių teismų darbo analizę, nustatė, kad kiekvienam teisėjui vidutiniškai per mėnesį tenka nagrinėti beveik 60 bylų – po 3 bylas per dieną. Pernai metais, smunkant šalies ekonomikai, pasipylus bankroto, darbo santykių ginčų, skolų išieškojimo ir panašioms byloms, darbo krūvis dar padidėjo.

Apylinkių teismų teisėjų sąjunga ne kartą teikė pasiūlymus Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui, kaip pagerinti padėtį teismuose ir darbo kokybę – siūlė pakeitimus Civilinio bei Baudžiamojo kodekso procesuose. Taip pat Sąjunga siūlė sugražinti kai kurias funkcijas kitoms institucijoms, arba bent jau peržiūrėti apylinkių teismų etatus.

Debatai vyko beveik metus. Buvo tikėtąsi, kad per didelių krūvių problemą padės išspręsti naujoji teismų reforma, kai bus apjungti keli teismai: visi Vilniaus apylinkių teismai, taip pat Kauno, Šiaulių. Klaipėdos. „Tuomet bylas bus galima paskirstyti tolygiau,“ - pernai pavasarį „Akistatai“ teigė Teisėjų tarybos pirmininkė Laima Garnelienė. Tačiau, geriau paanalizavus, buvo prieita prie išvados, kad iš tos reformos norimos naudos nebus.

Buvo svarstyti ir kiti variantai, bet pagaliau nutarta, kad pigiausia šiuo sunkmečiu bus tiesiog perskirstyti teisėjų etatus.

Taigi, neseniai Teisėjų taryba, atsižvelgė į darbo krūvių apylinkių teismuose skirtumus ir  apsvarstė galimybę juos suvienodinti mažinant teisėjų skaičių teismuose, kuriuose darbo krūvis yra mažiausias ir didinant teisėjų skaičių didžiausią darbo krūvį turinčiuose teismuose.

Viename paskutinių Teisėjų tarybos posėdyje Respublikos Prezidentei buvo pasiūlyta nustatyti tokį teisėjų skaičių šiuose apylinkių teismuose: Kaišiadorių rajono apylinkės teisme – 5 (sumažinti 1 teisėjo etatu), Raseinių rajono apylinkės teisme – 4 (sumažinti 1 teisėjo etatu), Kauno miesto apylinkės teisme – 55 (padidinti 1 teisėjo etatu), Šiaulių miesto apylinkės teisme – 21 (padidinti 1 teisėjo etatu).

Beje, visai neseniai Prezidentė pasirašė dekretą, kuriuo į Vilniaus miesto 1-ąjį apylinkės teismą buvo paskirti 3 teisėjai, į Vilniaus miesto 2-ąjį – 3.

”Pastiprinimą gavome nemažą – iš kitų teismų, kuriuose nagrinėjamų bylų skaičius ženkliai mažesnis, mums perkelti net 8 teisėjų etatai, - sakė Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo pirmininkas Stanislovas Juocevičius. -  Miestų apylinkių teismuose bylos gerokai sudėtingesnės, besibylinėjančias puses atstovauja stipresni advokatai, tad ir teisėjo darbas sunkesnis, bylų nagrinėjimas trunka ilgiau. Taigi, po tokio papildymo ženkliai turėtų sumažėti darbo krūvis.“

Vien pernai šiame apylinkės teisme 10 baudžiamųjų bylų teisėjų išnagrinėjo 1430 baudžiamųjų ir 6846 administracines bylas. O 24 šio teismo teisėjai išnagrinėjo 22 400 civilinių bylų.

Įkelta: 
2010-05-14