Kreipimasis dėl Nacionalinio teisėjų drausminės atsakomybės centro


APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SĄJUNGA 
Asociacija, Laisvės a. 17, LT-35200 Panevėžys, tel. 8 (45) 502165, faks. 8 (45) 581448, 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302201581
_____________________________________________________________________________________  
Lietuvos Teisėjų tarybos pirmininkei                                                               2009-01-20, b.n.                                     
p. L.Garnelienei
 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui
p. R.Šimašiui  
 
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai 
p. F.Petrauskui

     Į Apylinkių teismų teisėjų sąjungą kreipėsi teisėjai, prašydami atkreipti dėmesį į  pastaruoju metu pastebimą asociacijos „Nacionalinis teisėjų drausminės atsakomybės centras“, adresas S.Nėries g. 101-1, LT 06334, Vilnius, kodas 302032590, įregistruotos 2008-10-15, veiklos suaktyvėjimą reikalaujant kelti drausmines bylas teisėjams. Imami kvestionuoti net įsiteisėję teismų sprendimai.

     LR Asociacijų įstatymas numato, kad asociacija yra savo pavadinimą turintis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti. Asociacijos įgaliojimai neapima teisėjų procesinių sprendimų teisėtumo kontrolės nei apeliacine nei kasacine tvarka. LR CPK numato aiškiai apibrėžtą pirmos instancijos teismo sprendimų peržiūrėjimo aukštesnės instancijos teisme tvarką, todėl nesutikdami su teisėjo priimtais procesiniais sprendimais, asociacijos „Nacionalinis teisėjų drausminės atsakomybės centras“ nariai turi teisę juos skųsti įstatymo nustatyta tvarka.

     LR Asociacijų įstatymas numato, kad draudžiama steigtis ir veikti asociacijoms, kurių tikslas arba veikimo būdai – prievarta nuversti ar pakeisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką arba pažeisti Lietuvos Respublikos teritorijos vientisumą, propaguoti karą ir smurtą, autoritarinį ar totalitarinį valdymą, kurstyti rasinę, religinę, socialinę nesantaiką, pažeisti žmogaus teises ir laisves, viešąją tvarką bei atlikti veiksmus, prieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir visuotinai pripažintoms tarptautinės teisės normoms, veikti dėl kitų valstybių interesų, jeigu jie yra priešingi Lietuvos valstybės interesams. Lietuvoje steigiamų asociacijų tikslas yra koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti. Iš visų duomenų matyti, jog drausminių bylų teisėjams iškėlimas yra vienas pagrindinių asociacijos „Nacionalinis teisėjų drausminės atsakomybės centras“ tikslų, o tai yra neteisėta. 

     Atkreiptinas dėmesys, kad LR Konstitucijoje, Teismų įstatyme yra įtvirtintas teismų ir teisėjų nepriklausomumo principas. Asociacijos, kurios pagrindinis tikslas yra pažeidinėti LR Konstitucijoje įtvirtinta teisinę santvarką, kuri akivaizdžiai ir agresyviai daro poveikį teismų darbui, negali veikti. Be to, toks asociacijos tikslas ir veiklos metodas viešai skatina visuomenės nepasitikėjimą visa teismų sistema, kursto neigiamą požiūrį į ją, propaguoja neigiamą požiūrį į visus Lietuvoje veikiančius teismus, jų teisėjus ir teismų savivaldos institucijas. Tokiais veiksmais yra pažeidžiamos ne tik teisėjo konstitucinės teisės, bet ir kurstoma socialinė nesantaika. 

     Kartu atkreiptinas dėmesys, kad asociacija turi teisę vykdyti tik įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti. LR Asociacijų įstatymo 16 str. 2 d. 10 p. numato, kad net ir šio straipsnio 1 dalyje nurodytais tikslais asociacijai draudžiama vykdyti valstybės ar savivaldybių, jų institucijų ar pareigūnų bei valstybės tarnautojų viešojo administravimo funkcijas, jeigu to nenumato kiti įstatymai. Kaip jau minėta, subjektų, galinčių inicijuoti drausminės bylos iškėlimo teisėjams, ratas įtvirtintas LR Teismų įstatyme yra ribotas ir griežtai apibrėžtas, todėl asociacijos veikla, kurios pagrindinis tikslas atlikti šių subjektų funkcijas, nelaikytina atitinkančia minėtas nuostatas. 

     Taip pat atkreipiame dėmesį į VšĮ „Nacionalinis skyrybų centras“, reg. Lukšio g. 2-214, LT-08221 Vilnius, m. k. 300515206, reg. pažymėjimas Nr. 085923, PVM m.k. LT100003149614, a. s. LT85 7044 0600 0529 5932 AB "SEB Vilniaus bankas", banko kodas 7044, veiklą bei internetiniame tinklalapyje skelbiamą tikėtinai neetišką reklamą, citata:

„SKYRYBŲ CENTRAS – SKYRYBŲ PASAULIO ČEMPIONAS

Priežastys, kodėl turėtumėte pasirinkti būtent Skyrybų centrą, spręsdami vieną svarbiausių gyvenimo įvykių – skyrybas:

  • mes vieninteliai Europoje, o gal ir pasaulyje, padėjome greitai ir pigiai išsiskirti daugiau nei 5 000 žmonių;
  • mes vieninteliai pasiekėme pasaulio skyrybų rekordą – mūsų klientai buvo išskirti per 3 dienas!
  • mes vieninteliai turime sukaupę neįkainojamą duomenų bazę ir patirtį įvairiausiose bylose (skyrybų, turto padalijimo, išlaikymo ir t. t.), t. y. savo patirtį laimėtoje byloje galime pritaikyti analogiškoje Jūsų byloje;
  • tik pas mus dirba buvę teisėjai, patys priėmę tūkstančius sprendimų skyrybų bylose;
  • mūsų patirtis – 5 metai, mes pirmieji pradėjome propaguoti būtent greitas ir pigias skyrybas, o kad dirbame efektyviai, liudija įsikūrusios įvairios naujos įmonės, kopijuojančios mus, naudojančios mūsų šūkius ir darbo principus;
  • artėjant finansinei krizei (augant paskolų, kuro, prekių ir paslaugų kainoms), apsispręsti skirtis (jei jau galvojate apie skyrybas) reikėtų kuo skubiau, nes mes padėsime perkelti skolų naštą sutuoktiniui, kol Jūsų skolos dar neišaugo ir būstas dar neparduodamas iš varžytynių“. Citatos pabaiga.
      Ši reklama bei juridinio asmens faktinė veikla griauna LR Konstitucijos III skirsnio „Visuomenė ir valstybė“ ginamas šeimos, kaip visuomenės ir valstybės pagrindo, vertybes, kėsinasi į LR Civilinio kodekso trečiosios knygos „Šeimos teisė“ saugomas šeimos, tame tarpe ir vaikų teises. Be to reklama ir neetiška, ir sukelianti aliuziją į buvusių teisėjų, šiuo metu veikiančių po skyrybų centro iškaba, neteisėtus darbo metodus, tuo menkinant teisėjų ir teismų bendrąja prasme garbę, orumą ir autoritetą. 

     Apylinkių teismų teisėjų sąjunga prašo dėl asociacijos „Nacionalinis teisėjų drausminės atsakomybės centras“  ir dėl VšĮ „Nacionalinis skyrybų centras“ inicijuoti teisines procedūras, siekiant nutraukti (uždrausti) galimai neteisėtą veiklą.      Pagarbiai, 

     Sąjungos pirmininkas                                                                         Vytautas Krikščiūnas 

Įkelta: 
2009-01-20