LR Teisingumo ministerija Dėl asociacijos veiklos įvertinimo
 LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJA
 
Valstybės biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 30/1, LT-01104 Vilnius,
tel.  (8 5) 266 2933, faks. (8 5) 262 5940, el. p. tminfo@tm.lt;
atsisk. sąskaita LT267044060000269484 AB SEB bankas, banko kodas 70440.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188604955
 
 
Apylinkių teismų teisėjų sąjungai                                                                 2009-02-11 Nr.(1.12.)-7R-990              
                                                                                                                Į 2009-01-20 kreipimąsi
 
 
DĖL ASOCIACIJOS VEIKLOS ĮVERTINIMO
 
Teisingumo ministerijoje išnagrinėtas Jūsų 2009 m. sausio 20 d. kreipimasis dėl galimai neteisėtos asociacijos „Nacionalinis teisėjų drausminės atsakomybės centras" ir UAB „Tikroji turto kaina" (Jūsų rašte vadinama „VšĮ „Nacionalinis skyrybų centras") veiklos.
 
Informuojame, kad vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.114 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei 5 dalimi, pasiūlėme Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai įvertinti, ar nėra pagrindo prokurorui, ginant viešąjį interesą, paduoti ieškinį dėl asociacijos „Nacionalinis teisėjų drausminės atsakomybės centras" įsteigimo pripažinimo neteisėtu.
 
Taip pat atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 17 straipsnio 1 dalį reklamos naudojimo draudimų ir reikalavimų įgyvendinimą kontroliuoja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba ir kitos įgaliotos institucijos. Jūsų kreipimasis taip pat adresuotas ir Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, todėl papildomai jo nepersiunčiame. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2008 m. spalio 28 d. raštu Nr. (5.5-11)6V-1323 informavo Teisingumo ministeriją, kad jau buvo pradėtas tyrimas dėl UAB „Tikroji turto kaina" reklaminių teiginių atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams.
 
 
Teisingumo viceministras                                                                           Tomas Vaitkevičius 
 
Germanas Politika,  (8 5) 266 2907, el.p. g.politika@tm.lt
 
Tautginas Mickevičius,  (8 5) 266 2934, el.p. t.mickevicius@tm.lt
Įkelta: 
2009-02-17