Moksleiviai domisi teismų darbu


Aurelija Žutautienė
Neseniai Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos moksleiviai apsilankė miesto Apylinkės teisme. Vyresniųjų klasių gimnazistai, pasirinkę teisės pagrindų pamokas, kurias veda socialinė darbuotoja Simona Šmitaitė, nutarė iš arčiau susipažinti su teisėjų darbu, savo akimis pamatyti, kur ir kaip žmogus gali apginti savo interesus. „Tokį smalsų jaunimą seniai bebuvau sutikęs, - sakė teisėjas, Apylinkių teismų teisėjų sąjungos pirmininkas Vytautas Krikščiūnas. – Jiems rūpėjo viskas: ir kokiomis sąlygomis dirba teisėjai, ir kaip vyksta teismo posėdžiai, ir kur teismo posėdžių laukia teisiamieji, ir kokie dokumentai reikalingi, norint apginti savo teises“. Pirmininkas įsitikinęs, kad tai ne vienintelis „desantas“ iš miesto mokyklų. Apylinkių teismų teisėjų sąjungos nariai pasiruošę padėti jaunam žmogui susigaudyti teisinėje sistemoje, supažindinti su teismų darbu. „Gal būt taip pavyks papildyti savo gretas, - sakė V. Krikščiūnas. – ir pakelti teismų prestižą“. Kazimiero Paltaroko gimnazijos socialinė darbuotoja Simona Šmitaitė sakė labai nustebusi, kad teisėjai noriai priėmė gimnazistus ir kantriai aiškino visus jiems rūpimus klausimus. „Net leido dalyvauti teismo posėdyje, - sakė S. Šmitaitė. – Vaikai taip susidomėjo, kad prašė juos leisti dalyvauti ir kitame posėdyje, nes labai rūpi, o ir dabar diskutuoja, kaip baigsis byla“. Teisės pagrindų pamokas pasirenka tie jaunuoliai, kurie sakosi norį studijuoti teisę. „Tokių pamokų metu jaunuoliai pasitikrina, ar tikrai vėliau norės studijuoti teisę. Galų gale sužino nemažai juridinių dalykų, kuriuos būtina žinoti gyvenant šiuolaikinėje visuomenėje“, - sakė S. Šmitaitė.
Įkelta: 
2009-04-21