Susitikimas su Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto primininku Stasiu Šedbaru 2011-05-06


susitikimo nuotrauka

2011-05-06 Pasvalio rajone vyko Apylinkių teismų teisėjų sąjungos atstovų susitikimas - diskusija su Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininku Stasiu Šedbaru. Susitikime dalyvavo ATTS pirmininkas Arūnas Nevardauskis, valdybos narys Artūras Ridikas, Sąjungos nariai – Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininkė Rita Dambrauskaitė, Biržų rajono apylinkės teismo pirmininkė Nida Solovjovienė, Pasvalio rajono apylinkės teismo pirmininkas Vitalijus Šidagis. Susitikime taip pat dalyvavo Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas, Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas. Susitikimo metu  ATTS atstovai atkreipė  S.Šedbaro dėmesį į itin aktualius ir skubiai spręstinus klausimus – apylinkių teismų darbo krūvio aktualijas. Šiuo klausimu buvo pateikti ATTS valdybos paruošti statistiniai duomenys apie teismų darbo krūvius, kuriuose matyti, jog apylinkių teismai dideliais krūviais ženkliai išsiskiria kitų teismų tarpe.

Pažymėta, kad šiuo metu Seime svarstomame CPK projekte vėl ketinama didinti krūvį apylinkių teismams, perduodant tam tikrų kategorijų bylas ir, kas itin svarbu – ketinant padidinti ieškinio kainą apylinkių teismų teismingumui iki 150000 litų vietoj esamo 100000 litų. Susitikime dalyvavę ATTS nariai pažymėjo, kad toks numatomas krūvių teismams padidinimas neišlaiko jokios kritikos. Nelogiška, kad teismai, kuriems ir taip tenka didžiausias darbo krūvis, kurių teisėjai gauna mažiausią atlyginimą tarp visų pakopų teismų teisėjų, gautų dar didesnius krūvius. Nebejotina, jog  papildomi krūviai neigiamai atsilieptų bylų nagrinėjimo terminams, kokybei, sprendimų stabilumui, be to toks krūvių perkėlimas neatitiktų jokių suprantamų protingumo ir teisingumo kriterijų.

S.Šedbarui susitikimo metu įteiktas ATTS raštas, kuriuo prašoma turimos kompetencijos ribose padėti atstatyti teisėjų atlyginimus, įtvirtintus 2008 m. lapkričio mėn. 6 d. priimtame Teisėjų atlyginimų įstatyme. Pažymėta, kad teisėjams atlyginamas buvo mažintas net 4-is kartus, ekonominė krizė šalyje yra pasibaigusi ir būtina spręsti atlyginimų atstatymo klausymą bent apylinkių teismų teisėjams, kurie atlyginimo dydžio prasme iš viso teisėjų korpuso yra labiausiai “nuskriausti”.

Prašyta S.Šedbaro palaikyti A.Valinsko užregistruotą Teismų įstatymo 119 str. Pataisos projektą, kuriuo būtų padidintas apylinkių teismų teisėjų skaičius Taryboje, suteikta galimybė viesiems šalies teisėjams balsuoti už visų  pakopų teismų kandidatus į Tarybą. Aptarta galimybė formuoti Tarybą visiškai kitokios sudėties, kur Tarybos pirmininku galėtų būti valstybės vadovas, suteikta galimybė įtraukti visuomenės atstovus. Konstatuota, jog tokios Tarybos suformavimui būtų reikalingos Konstitucijos pataisos, o tai būtų ilgas kelias. Kaip tarpinis variantas, atitinkamas visus teisingumo, protingumo ir proporcingumo kriterijus, galėtų būti A.Valinsko pasiūlytas variantas.

Susitikimo metu aptarti siūlomi įstatymų pakeitimų projektai, kiti įstatymleidystės ir teismų veiklos reglamentavimo niuansai. Džiaugiamės, kad S.Šedbaras pažymėjo ATTS indėlį, teikiant savo nuomonę dėl įstatymų projektų. S.Šedbaras nurodė, jog iš ATTS gauna daug pasiūlymų, pastabų, kad matyti organizacijos aktyvumas šioje srityje bei patikino, kad su visais siūlymais pats asmeniškai susipažįsta, paskatino ir toliau aktyviai bendradarbiauti.

Suprantama, kad konkrečių pažadų dėl apylinkių teismams naudingų sprendimų priėmimo S.Šedbaras neišsakė, tačiau tai, kad betarpiškai, be skubėjimo, abipusio pasitikėjimo aplinkoje turėjome galimybę “iš pirmų lūpų” perduoti informaciją apie esamas apylinkių teismų ir teisėjų realijas, yra neabejotinai naudingas. Susitikimas paliko malonų įspūdį, manome, jog padėjome Seimo nariui S.Šedbarui geriau susivokti mūsų problemose, turime vilties, kad tai teigiamai turėtų atsiliepti ir Seimo ruošiamuose įstatymuose.

ATTS valdybos informacija

 

 

Įkelta: 
2011-05-06