Kaip tapti Sąjungos nariu?


Klausimas: 
Kaip įstoti į Apylinkių teismų teisėjų sąjungą?
Atsakymas: 

Sąjungos nariai – savanoriškai į ją įstoję Lietuvos apylinkių teismų teisėjai. Sąjungos nariai gali būti ir kitų asociacijų nariais.

Naujais Sąjungos nariais tampama pateikus Sąjungos valdybai prašymą raštu. Prašymo forma prisegama.

Užpildytą pareiškimą galite atsiųsti paštu: Apylinkių teismų teisėjų sąjungai, Laisvės a. 17, Panevėžys, LT-35200.

Arba atsiųsti elektroniniu paštu:  apylinkiu@gmail.com arba 08teismas@teismai.lt

Dokumentas: