Aiškiai pasakyta, ko reikia teismams


Įkelta: 
2014-04-25
Mokymo centras- per toli?

Kartu su šiuo kreipimusi pateiktas ir įstatymo projektas dėl apylinkių teisėjų atlyginimų padidinimo. Siūloma nuo 2015 metų sausio 1 d. apylinkių teismų teisėjų atlyginimo koeficientą nustatyti 15,2, o nuo 2016 m. sausio 1 d. - 16,2 ( šiuo metu koeficientas yra 14,2). Atlyginimo koeficientą pakėlus iki 16,2, nuo apygardos teisėjo atlyginimo koeficiento jis skirtųsi tik vienetu. 

Kreipimesi taip pat nurodoma, kad dėl nepakankamo teisėjų padėjėjų etatų finansavimo šiuo metu apylinkių, apygardų ir apygardų administraciniuose  teismuose  yra   finansuojami    517  teisėjų   padėjėjų   etatai   iš  703. Trūkstamų  186 teisėjų padėjėjų   etatams   finansuoti papildomai per metus  turėtų būti   skiriama 7812 tūkst. litų, iš jų 5952 tūkst. litų darbo užmokesčiui, biudžeto lėšų.

Svarstyta idėja kreiptis į įstatymo leidėją siūlant pakeisti Teismų įstatymą numatant galimybę į kitą teismą perkeltam teisėjui leisti užbaigti nagrinėti bylas ankstesniame teisme. Tai suteiktų daugiau lankstumo teismų sistemai.

Pastaruoju metu nuolat kritikuojamą teisėjų mokymų organizavimą norima iš esmės pagerinti. Teisėjų taryba pritarė mokymų organizavimo principams. Nuo 2015 m. teisėjų mokymai paprastai  turėtų  būti  organizuojami   regioniniu   principu   pagal   apygardas Nacionalinės teismų administracijos Mokymo centre, užtikrinant, kad  vienų mokymų trukmė būtų  ne mažesnė kaip 24 akademinės valandos. Nutarta kreiptis į teismus, teismų pirmininkus kviečiant siūlyti  mokymų  temas  bei,  esant   galimybei, lektorius-teisėjus. Preliminarus 2015 metų mokymų grafikas ir planas turėtų būti sudaryti iki 2014 metų  liepos 31 dienos.

Į valstybės investicijų programą prašoma įtraukti Vilniaus apylinkės teismo pastato rekonstrukcijos ir išplėtimo projektą. Naujai pastatytame priestate turėtų sutilpti Vilniaus rajono apylinkės teismas, kurio darbo sąlygos dabar yra, ko gero, pačios blogiausios tarp visų teismų.