Ar G.Viederio klaida sukėlė pavojų teisėjo nepriklausomumo principui?


Įkelta: 
2013-09-27

2) ar teisėjų padarytos teisės aiškinimo ir (ar) taikymo klaidos, kurių ištaisymo galimybė yra numatyta proceso įstatymuose ir esą dėl to jomis nėra kenkiama teisingumo vykdymo interesams, vien tik dėl to negalėtų būti pripažintos aiškiai aplaidžiu teisėjo pareigos atlikimu arba vengimu ją atlikti be pateisinamos priežasties ir vertinamos kaip teisėjo vardą žeminantis poelgis;


3) ar konstitucinės sampratos „teisėjo vardą žeminantis poelgis“ turinys aprėpia ir atvejus, kai teismų administravimo, teisėjų veiklos vertinimo ir(ar) instancine tvarka nustatomi teisėjų konkrečioe bylose padaryti akivaizdžiai aplaidūs procesiniai ir(ar) kitokie teisingumo vykdymo pažeidimai, taip pat klaidos, nesuderinamos su aukšto profesionalumo, aukštos dalykinės kvalifikacijos reikalavimu.


Šie Aukščiausiojo Teismo pirmininko pateikti klausimai Konstituciniame Teisme yra priimti, todėl vienoks ar kitoks išaiškinimas bus duotas. Teigiamas atsakymas į bet kurį iš pateiktų klausimų reikš, ko gero, dar griežtesnių reikalavimų teisėjams  kėlimą, nors Lietuva ir taip jau išsiskiria Europoje griežtumu savo teisėjams. Dar daugiau, tai gali reikšti, kad ir vienkartinė teisės aiškinimo ar taikymo klaida gali būti įvertinta kaip teisėjo vardą žeminantis poelgis, už kurį taikytina vienintelė galima sankcija - atleidimas iš pareigų. Parodykite teisėją, kuris per savo darbo praktiką nėra padaręs nė vienos teisės aiškinimo ar taikymo klaidos?  Tegul jis/ji pirmas meta akmenį. Šiandien į G.Viederį. Rytoj?


Nėra jokių įrodymų ir net užuominų, kad kolega  tyčia priėmė neteisingą sprendimą (buvo su kažkuo susitaręs ar pan.). Labiau tikėtina, kad tai buvo nepatyrusio teisėjo sprendimas jam naujoje situacijoje. Kaip teisingai pastebėjo vienas Teisėjų tarybos narys: G.Viederis teisėju dirba penkerius metus, o aš dvidešimt trejus, todėl taip nebūčiau pasielgęs.


Pastaruoju metu teismų sistemoje pernelyg vertinamas jaunas amžius ir  patirties nebuvimas, manoma, kad jaunesni teisėjai viską darys tik geriau, negu vyresni, nes jaunieji - nesugadinti, guvūs, imlūs, novatoriški. Tačiau ir klaidos jų – tokios „novatoriškos“, kad prireikia Konstitucinio Teismo pagalbos. O tai, ką pasakys  Konstitucinis – galios visiems profesijos broliams ir sesėms.