Ar teisėjai susiduria su neįprastomis tradicijomis?


Įkelta: 
2014-03-30
Max Planck Socialinės Antropologijos institutas, Halė

Tyrėjai mano, kad panašios situacijos gali būti įvairiose teisės šakose: civilinėje ir šeimos teisėje ( skirtingų tautybių santuokos, labai skirtingo amžiaus sutuoktinių atvejais, įvaikinimo, skyrybų užsienyje atvejais, vaikų, gimusių ne santuokoje, atvejais); proceso teisėje (vertimo problemos, bendravimo teismo salėje problemos), vaikų bylose (vaiko gyvenamosios vietos, išlaikymo bylose), baudžiamojoje teisėje ( fiktyvios santuokos, prekyba žmonėmis, fiktyvus įvaikinimas), darbo teisėje (nelegalus darbas, nekvalifikuotų darbininkų išnaudojimas, vaikų darbo išnaudojimas, diskriminacija), viešojoje teisėje (įdarbinimo kvotos viešajame sektoriuje, laidojimo papročiai, religiniai simboliai viešose vietose, mažumų teisės, etc.).

Klausimyną sudaro 10 klausimų, kurie pateikiami anglų kalba. Atsakyti galima lietuvių kalba, atsakymų apimtis neribojama.

Jeigu Jūs savo praktikoje turėjote bylų, kuriose turėjo reikšmės kultūriniai, socialiniai, religiniai skirtingumai tarp bylos šalių arba tie skirtumai turėjo reikšmės  baudžiamojoje byloje dalyvaujančių asmenų  elgesio vertinimui, esate kviečiami  dalyvauti tyrime, atsakyti į klausimus. Galima atsakyti anonimiškai.

Antrame tyrimo etape Max Planck Instituto tyrėjai ketina atvykti į Lietuvą ir susitikti su respondentais, kurių atsakymai jiem pasirodys įdomūs.

Norintys dalyvauti projekte, susisiekite su Teisėjų Tarybos nare Diana Labokaite, el.paštu diana.labokaite@teismas.lt, tel.8-37-466266. Jums bus išsiųstas klausimynas ir detalesnis projekto aprašymas.