Fizinių asmenų bankrotas- apylinkių teismams?


Įkelta: 
2013-02-01

Teisėjų etikos ir drausmės komisija keičia darbo stilių ir išvadų toną. Teisėjų taryba vasario 1 dienos posėdyje pritarė, kad Etikos ir drausmės komisijos nuostatai būtų pakeisti. Nuo šiol Etikos ir drausmės komisija  ne tik spręs, ar iškelti teisėjui drausmės bylą, bet ir konsultuos teisėjus etikos klausimais, teiks išvadas, ar buvo laikytasi teisėjų etikos reikalavimų. Kaip sakė komisijos pirmininkas, teisėjas Algis Norkūnas,  tai leis komisijai  pakeisti kalbėjimo toną- nebūti vien tik represiniu organu, bet ir formuoti tam tikrą  požiūrį, užsiimti prevencija ir švietimu. Dažnai įvairūs bylų dalyviai rašo ne tiek skundus, kiek klausimus komisijai, ar gali teisėjas elgtis vienaip ar kitaip, ar tinkamai teisėjas kalbėjo ir pan. Dabar, remiantis nuostatais, bus galima tokiam interesantui atsakyti, paaiškinti.

LAT teisėjas Algis Norkūnas buvo išrinktas teisėjų Etikos ir drausmės komisijos pirmininku.

Taryba nusprendė grįžti prie klausimo  dėl papildomos atostogų dienos suteikimo už budėjimą savaitgaliais. Dar 2010 metais teisėjai buvo kreipęsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kad būtų paruoštas ir teikiamas Seimui Teismų įstatymo arba Teisėjų atlyginimų pakeitimas, kuriuo už teisėjų budėjimą svaitgaliais ar švenčių dienomis būtų leidžiama suteikti papildomas atostogų dienas. Įstatymo projektas tada Seimui nebuvo pateiktas, nes nebuvo surastas projektą pateiksiantis subjektas, nebuvo susitarta su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Bus bandoma tai daryti iš naujo: paruošti įstatymo pakeitimo projektą ir ieškoti, kas galėtų jį pateikti Seimui, tuo labiau, kad  toks teisinis reguliavimas, kai už darbą svaitgaliais suteikiamos paildomos poilsio dienos, nėra naujiena.Galiojančio Lietuvos Respublikos prokuraturos įstatymo 50 straipsnio 4 dalyje prokurorams yra numatyta iki 14 kalendorinių dienų kasmetinių papildomų mokamų atostogų už nenormuotą darbo dieną ir generalinio prokuroro ar jo pavaduotojo įsakymu pavestų funkcijų, numatytų Baudžiamojo proceso kodekse ir kituose įstatymuose, atlikimą poilsio ar švenčių dienomis.

Teisėjų taryba nusprendė kreiptis į Prezidentą dėl apylinkių teismų teisėjų etatų perkėlimo: iš Zarasų vieną etatą perkelti į Utenos apylinkės teismą, iš Visagino- į Ignaliną.

Apeliacinio teismo iniciatyva į Seimą bus kreiptasi dėl dar vieno įstatymo pakeitimo-  fizinių asmenų bankroto bylas perduoti nagrinėti apylinkių teismams. Trylika tarybos narių pritarė tokiam kreipimuisi.  Į mano argumentus, kad apylinkių teismų darbo krūvis yra ir taip didelis ypač po paskutinių CPK pakeitimų, kai apylinkių teismų nenaudai buvo pakeistos nagrinėtino ieškinio ribos, apeliacijų paruošimo taisyklės, buvo atsakyta, kad toks pakeitimas( fizinių asmenų bankroto bylų perdavimas apylinkių teismams) leis kartu prašyti ir padidinti apylinkių teismų teisėjų atlyginimus. Aukščiausiojo teismo pirmininkas viešai žadėjo, kad tokį klausimą ( atlyginimų koeficientų atkūrimo) jis tikrai visu rimtumu iškels. Rezultatą matysime netrukus- bent jau bankroto bylas nagrinėti, manau, tikrai gausime.

Apylinkių teismų teisėjų sąjunga prašė Teisėjų tarybos pritarimo ir iniciatyvos patikrinti visų apylinkių teismų pastatus dėl užterštumo sunkiaisiais metalais. Taryba šiam  prašymui nepritarė. Argumentas- nėra lėšų. Šiuo metu visos papildomai gaunamos ir ateityje ketinamos gauti lėšos bus skiriamos naujo teismo  Ukmergėje projektavimui ir statybai.   

Buvo diskutuojama dėl teisėjų darbo su įslaptinta informacija- ar teisėjas privalo gauti leidimą dirbti su įslaptinta informacija, kas turi išduoti tokį leidimą. Valstybės saugumo departamentas reikalauja, kad teismai priimtų įslaptintos informacijos saugojimo ir darbo su ja taisykles, kurios ir vėl reikalaus papildomų lėšų įvairiai įrangai, patalpų apsaugai ir t.t. Klausimo svarstymas atidėtas.

Kitas teisėjų tarybos posėdis- vasario 15 d.