Garantija teisėjui - leidžiama išeiti "pačiam prašant"


Įkelta: 
2013-07-01

Teisėjų bendruomenei jau tapo įprasta, kad teisėjas gali būti atleistas iš pareigų tuoj pat- be reikalavimo pasiaiškinti, pasiaiškinimo pateikimo, įvykio ar pažeidimo ištyrimo, kas atrodo normalu ir įprasta, kai kalbame apie paprastus darbuotojus. Keletas buvusių kolegų teisėjų pasinaudodavo „leidimu“ parašyti prašymą  ir pasitraukti savo noru. Tai buvo net pavadinta „gerąja praktika“.


Ar tai tikrai yra geroji praktika?


Jeigu teisėjas tikrai padarė etikos ar net ir įstatymo pažeidimą – tačiau yra „išleidžiamas“ iš pareigų pačiam prašant  ir be jokių neigiamų pasekmių, lieka neįgyvendintas teisingo įvertinimo ir teisingos nuobaudos už pažeidimą principas.


Jeigu teisėjas nepadarė pažeidimo, tačiau kažkas jį įtikino, kad pažeidimas yra, bet geriau jau jis išeitų „pačiam prašant“- toks teisėjas lieka nubaustas per daug griežtai, nes netenka pareigų, kurių ne vienerius metus atkakliai siekė. Tarsi nubaudžia pats save.


Ir vienas, ir kitas scenarijus parodo teisėjų bendruomenę esant labai paviršutinišką ( nors teisėjai tikrai tokie nėra), ir palieka jausmą, kad kažkas yra negerai. Jeigu kaltas, tai per lengvai išsisuko, jeigu nekaltas, tai per daug nukentėjo.


Birželio 28 dienos Teisėjų tarybos posėdyje buvo teikiamas Prezidentės dekretas atleisti iš pareigų Vilniaus apylinkės teismo teisėją Gediminą Viederį pačiam prašant. Tas „pačiam prašant“ buvo parašytas posėdžio išvakarėse, birželio 27 d. Jau kitą dieną G.Viederis  pareiškimą atšaukė, todėl klausimo svarstymas buvo atidėtas. Tai yra pirmasis atvejis, kai teisėjas atvirai išreiškia nesutikimą pasitraukti savo noru. Manome, tai yra reikšminga ir sveikintina.  


Mes matome ir suprantame, kaip sunku teisėjui apginti savo nepriklausomumą ir linkime jam būti principingam. Atvejis turėtų būti  ištirtas, teisėjo veiksmai įvertinti iš esmės. Tarybai bus pateikta visa bylos medžiaga: ką prokuratūra pateikė pirmos instancijos teisėjui  ir ką pateikė apygardos teismui.


Atidėtas  ir kito teisėjo atleidimo iš pareigų klausimo svarstymas, nes telefoninių pokalbių klausymosi įrašai ir kita medžiaga pateikta Tarybos posėdžiui  vėliau, negu nustato Tarybos darbo reglamentas.  


Taryba pritarė, kad Ukmergės teismo teisėjams ir visiems darbuotojams, pradėjusiems dirbti užnuodytame Ukmergės teismo pastate iki 2012 m. gruodžio 18 d., būtų išmokėta po 1500 Lt išmokos sveikatai padarytai žalai iš dalies atstatyti.


Patvirtinta nauja pavyzdinė tvarka atlyginimo už viršvalandžius, darbą poilsio ir švenčių dienomis. Paliktos abi atlyginimo galimybės- papildomos poilsio dienos ir apmokėjimas ( jeigu yra lėšų).


Pritarta naujai Teisėjų etikos kodekso- praktiko vadovo redakcijai.


Patvirtintos naujos teismų pavyzdinės struktūros, pareigybių sąrašai, Teisėjų tarybos darbo reglamentas, Teismų investicijų projektų rengimo, derinimo ir įtraukimo į Valstybės investicijų programą tvarkos aprašas.