Geriausia pagalba - mes patys sau?


Įkelta: 
2013-04-12

Kartu su mūsų Sąjungos narių susirinkimu ateina ir pavasaris arba atvirkščiai. Pavargę nuo bylų pūgų ir krušos, išlendame  pasišildyti prieš saulutę. Ir vėl atgimsta siekiai ir norai racionaliau tvarkytis savo darbo virtuvėje, dirbti pagal įveikiamus krūvius, būti teisingai įvertintiems ir suprastiems, galų gale apginti savo teisėtus interesus...O Sąjungos tikslas ir yra padėti tuos siekius įgyvendinti. Jau Europos Sąjungos mastu pripažinta, kad mes, pirmosios instancijos teismo teisėjai greičiausiai nagrinėjame bylas (palyginus su kitomis šalimis net dešimtis kartų), tai ar yra pagrindas kalboms  apie bylų vilkinimą, nors ataskaitas apie nagrinėjamų bylų terminus rašome kas pusmetį. Vertėtų dar pasidomėti ir paskaičiuoti, kokiomis sąnaudomis tas rezultatas pasiekiamas.  Iš tiesų, ilgokai laukiame teismų reformos tęsinio, kuri gal išspręs nevienodo darbo krūvio problemą. Ar neatrodo Jums, kad  ši problema turėtų būti sprendžiama ir kitu aspektu – ne suvienodinimo, o nustatymo realaus, pakeliamo darbo krūvio teisėjui. Atkreiptinas dėmesys, kad užsakomi ir daromi įvairūs tyrimai, rengiamos apklausos dėl teismų veiklos efektyvumo, visuomenės pasitikėjimo teismais, tai yra gerai, tačiau darbo krūvių paviešinimo tema, ar bent tinkamos ir pagrįstos darbo krūvio paskaičiavimo metodikos sukūrimas nėra dažnos temos mūsų savivaldos institucijose. Ar nevertėtų užsakyti ir atlikti mokslinius tyrimus, kokį gi darbo krūvį, atsižvelgiant į  proceso terminus, į visus žmogiškus resursus, gali realiai, nežalodamas savo sveikatos, atlikti teisėjas? Juk teisėju tampama po nemažų laiko, mokslo, teisinės praktikos ir kitokių investicijų,   tai gal reikėtų nesišvaistyti nei tomis investicijomis, nei žmonėmis...

Kviečiame Jus pasisakyti mūsų tinklalapyje, susirinkimuose, siūlyti savo idėjas, dalintis mintimis, problemų sprendimais. Mažai tikėtina, kad mūsų problemomis pasirūpins kiti, daugelį dalykų mes galime inicijuoti, spręsti, dirbdami  kartu. Kviečiame ir į šį Susirinkimą atvykti su pasiūlymais dėl naujų veiklos metodų ir būdų, pasidalinti savo problemomis ir jų sprendimo būdais ar tiesiog pozityviomis mintimis, kurios praskaidrintų mūsų kasdienybę.

Aldona Sakalauskienė