IŠRINKTA NAUJA SĄJUNGOS VALDYBA IR PIRMININKAS


R. Dilio nuotrauka. Valdyba

   Šių metų sausio 12 dieną Kaune įvyko profesiniu pagrindu apylinkių teismų teisėjus vienijančios visuomeninės organizacijos – asociacijos Apylinkių teismų teisėjų sąjunga (trumpinys – ATTS) narių / įgaliotinių susirinkimas, kurio metu buvo patvirtinta 2017 metų ATTS valdybos veiklos ataskaita, 2017 metų finansinės veiklos ataskaita, išrinktas Sąjungos pirmininkas, valdyba, auditorius.

  ATTS pirmininku išrinktas buvęs pirmasis Sąjungos pirmininkas, Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėjas Vytautas Krikščiūnas, pirmininko pavaduotoju – Klaipėdos apylinkės teismo pirmininkas Svajūnas Bliudsukis.

  ATTS valdybos nariais išrinkti:

  - nuo Vilniaus apygardos teismo teritorijoje veikiančių apylinkių teismų – teisėjos Diana Butrimienė ir Jolanta Vėgelienė;

  - nuo Kauno apygardos teismo teritorijoje veikiančių apylinkių teismų – teisėjai Diana Jasaitienė ir Artūras Šafronas;

  - nuo Klaipėdos apygardos teismo teritorijoje veikiančių apylinkių teismų – teisėjai Svajūnas Bliudsukis ir Kristina Serdiukienė;

  - nuo Šiaulių apygardos teismo teritorijoje veikiančių apylinkių teismų – teisėjai Alma Jurgelienė ir Augustinas Mitkus;

  - nuo Panevėžio apygardos teismo teritorijoje veikiančių apylinkių teismų – teisėjai Birutė Mėlinauskienė ir Ignas Totilas.

  Auditoriumi išrinkta Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Živilė Janavičienė.

  Nuspręsta iš esmės pagerinti bendradarbiavimą su teisėjų savivalda, Nacionaline teismų administracija, visuomene, atnaujinti tinklapio www.atts.lt veiklą, taip pat padėti apylinkių teismams bei jų rūmams spręsti reorganizacijos metu kylančius iššūkius ir sunkumus.

  Pagrindinės veiklos sritys, kaip kad ir numato ATTS įstatai, bus apylinkių teismų teisėjų darbo sąlygų (protingo darbo krūvio ir teisingo atlyginimo už teisėjo darbą) užtikrinimas, didinamo finansavimo teisėjų padėjėjų etatams užimti, teisėjų padėjėjų ir teismo posėdžių sekretorių darbo apmokėjimo ir darbo sąlygų problemos sprendimas, įstatymų tobulinimo iniciatyva, narių atstovavimas Teisėjų garbės teisme ir kt.

  Nutarta sekančiame valdybos posėdyje patvirtinti pagrindines veiklos kryptis, kiekvieno valdybos nario visuomenines pareigas, renginių planą.

 

Įkelta 2018.01.17. Nuotraukos R. Dilio