Išvažiuoti ir susitikti Karpynėje


Įkelta: 
2014-04-11

Teisėjų asociacijos pirmininkas Ramūnas Gadliauskas pasveikinęs susirinkimą, atkreipė dėmesį į bendrą Teisėjų asociacijos ir Apylinkių teismų teisėjų sąjungos problemą- menką teisėjų aktyvumą. Jis pažymėjo, kad viena ir vieninga teisėjų visuomeninė organizacija  galėtų būti stipresnis ir aktyvesnis darinys kalbant su politikais, Vyriausybe, ginant teisėjų socialines garantijas. Kokiomis formomis ir būdais būtų galima organizacijas sujungti, kam prie ko prisijungti ir kokiomis sąlygomis  - svarstytinas dalykas.

Žurnalistė, ištikima Apylinkių teismų teisėjų sąjungos bičiulė Aurelija Žutautienė pasveikino sąjungą su praėjusia penkerių metų  nuo įsteigimo sukaktimi, įteikė Sąjungos pirmininkui Vytautui Krikščiūnui graviūrą, kurioje pavaizduotas Vytautas Didysis.

Sąjungos pirmininkas Vytautas Krikščiūnas pristatė praėjusių metų Sąjungos valdybos darbo ataskaitą, finansinę ataskaitą apie gautas ir panaudotas lėšas.

Sąjungos auditoriumi buvo išrinktas Kęstutis Venckus, Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas.

Susirinkimas nutarė pakeisti Sąjungos įstatus: įtraukta organizacijos teisė teikti ieškinius, pareiškimus ir atstovauti nariams visų instancijų teismuose, pakeista valdybos rinkimo tvarka, valdybos darbo reglamentas.