Kaip jaučiasi teisėjai Ukmergėje?


Įkelta: 
2012-12-31

Portalas delfi.lt 2012-12-28 skelbė, kad Ukmergės rajono teismas, kurio patalpose praėjusią savaitę užfiksuota daugiau nei dešimt kartų normą viršijanti gyvsidabrio garų koncentracija, laikinai dirba Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centre bei Ukmergės rajono policijos komisariate ir artimiausiu metu grįžimo į savo nuolatines patalpas neplanuoja.

Nacionalinė teismų administracija informavo, kad  teismas sėkmingai persikėlė į naujas patalpas, jau vyksta teismo posėdžiai - tiek policijos komisariate, tiek verslo centre, teismo raštinė jau dirba, bandoma kiek įmanoma tokioje situacijoje užtikrinti patogų žmonių aptarnavimą.

Kaip informavo Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja, reali situacija  yra labai sunki: kaip gali vykti teismo posėdžiai, kai visos bylos yra užrakintos  teisme, į kurį uždrausta eiti. Mes turime tik patalpas, keletą  kabinetų ir po stalą. Vakar (gruodžio 27) iki pietų  vadinamojoje raštinėje pajungė  vieną kompiuterį ir Liteko, tai pirmadienį pradės registruoti naujai  gautas bylas. Jokių specialių pranešimų niekas niekur nesiuntė, ir kaip  galima juos siųsti, nebent žinant visų bylininkų vardus, pavardes ir  adresus. Mantijos užrakintos, nei herbų, nei vėliavų, nei ženklų  kabinete dar nėra, tai koks gali būti bylų nagrinėjimas? Kompiuterių,  spausdintuvų irgi nėra, tai gal mes ir sprendimus ranka rašom, o  raštinė iš atminties bylininkams išduoda vykdomuosius... Tiesa, atvežė  penkis kompiuterius,  jie priskirti raštinei ir t.t. tai apie kokį  bylų nagrinėjimą galima kalbėti, - sakė teisėja.

Seimo ir Vyriausybės nariai iš paskelbtos informacijos manys, kad pas mus nieko neatsitiko,  teismo darbas nenutrūko. Tai gal visgi reiktų rašyti tiesą, juk  siekiam visame kame skaidrumo, atvirumo. Gal turėtų visi išgirsti, kad  teismo darbas nutrūko ir kad tikrai greit jis nebus atstatytas, nors  teismų administracija ir, be abejo, taryba padeda ir padeda kiek gali.

 

Prieš dvi savaites Ukmergės teismo pastate ugniagesiai gelbėtojai surinko apie du kilogramus gyvsidabrio. Jis aptiktas vykdant remonto darbus teismo pastate Kęstučio aikštėje. Gelbėtojai atliko cheminę ir mechaninę demerkurizaciją.