Kreipimasis į kolegas, apylinkių teismų teisėjus



Mieli kolegos, Lietuvos apylinkių teismų teisėjai,

Jau ketvirti metai Apylinkių teismų teisėjų sąjunga (toliau Sąjunga) vykdo savo įstatuose numatytą veiklą. Stengiamės, kad mūsų problemos, darbo aktualijos pasiektų pačius aukščiausius valstybės asmenis.
 
Nutinka visaip: kai kada mus išgirsta, kai kada – ne, tačiau neabejotinai apie mūsų Sąjungą, jos veiklą yra žinoma. Malonu išgirsti Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko Stasio Šedbaro atsiliepimą, kad Sąjunga dėl ketinamų priimti įstatymų savo siūlymų pateikia tikrai daug, o taip pat įvairiais klausimais išsako savo nuomonę.
 
Nuoširdžiai džiaugiamės, kad po 2012-01-25 vykusio susitikimo su Teisėjų taryba (toliau Taryba) iš esmės pasikeitė Sąjungos ir Tarybos  bendravimas. Atsirado bendra, dalykiška kalba, sutarta derinti pozicijas, siekiant visiems mums bendrų tikslų. Jau matyti ir pirmosios šio susikalbėjimo gairės  – mūsų Sąjungos valdybos narė, Vilniaus 1 apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė tapo Teisėjų garbės teismo nare. Tarybos narys, Aukščiausiojo Teismo teisėjas Vytautas Masiokas asmeniškai įsipareigojo pateikti Tarybai naujai svarstyti galimybę įtraukti daugiau apylinkių teismų teisėjų į Tarybos sudėtį (visa reikalinga medžiaga valdyboje jau paruošta ir artimiausiu metu bus perduota), pažadėta apylinkių teismų teisėjus įtraukti į sudaromas darbo grupes įvairių aktualių klausimų sprendimui.
 
Džiaugiamės, kad ima atsistatyti iki tol kiek „prigesęs“ bendradarbiavimas su Lietuvos teisėjų asociacija. Veikdami kartu turėsime daugiau galimybių pasiekti visiems mums bendrų tikslų.
 
Sąjungos valdyba visada liks ištikima savo principams, įpareigojimams, suteiktiems Sąjungos įstatais, visada nebijos išsakyti savo nuomonę visais apylinkių teismų teisėjams ir visam teisėjų korpusui 
aktualiais klausimais, todėl tikrai džiaugiamės, kad mūsų veikla ir naujai pradėtas rimtas bendradarbiavimas su Teisėjų taryba duoda dar didesnes galimybes atstovauti apylinkių teismų teisėjų interesams.
 
Gyvuodama nuo 2008 m. lapkričio mėnesio, Sąjunga jau įgavo savo vertę, veidą, aktyviai dalyvauja teisėkūroje, turi internetinę svetainę, organizuoja kultūrinę ir švietėjišką veiklą, aktyviai gina 
savo narius drausmės bylose.
 
Sąjungos valdyba dirba visuomeniniais pagrindais, tačiau jos veiklai (ūkinės, kanceliarinės prekės, susirinkimų, konferencijų organizavimas, internetinės svetainės  www.atts.lt    registravimo pratęsimas bei administravimas, priežiūra) yra reikalingos lėšos.
 
Kol kas atsisakome dalyvavimo tarptautinių teisėjų organizacijų veikloje. Manome, jog kur kas daugiau aktualijų turime savo šalyje, todėl Sąjungos lėšos nėra panaudojamos jokioms išvykoms, iš 
Sąjungos lėšų nėra apmokamas ir užsienio svečių priėmimas. Visų mūsų  surinktos lėšos yra panaudojamos tik Sąjungos veiklai ir tik teisėjų interesais.
 
Akivaizdu, kad, norint turėti daugiau renginių, turėti didesnes galimybes vystyti savo veiklą, yra reikalingos ir lėšos. Deja, vien nario mokesčio tam nepakanka.
 
Kreipiuosi į Jus bei į Jūsų šeimų narius, draugus, kviesdamas pasinaudoti teise paremti Apylinkių teismų teisėjų sąjungą, pateikiant deklaraciją FR0512 iki gegužės 2 d. teritorinei Valstybinei mokesčių 
inspekcijai kartu su pateikiama Fiziniu asmenų pajamų mokesčio deklaracija pervedant 1 ar 2 procentus nuo mokamo fizinio asmens pajamų mokesčio į Sąjungos sąskaitą.
 
Sąjungos rekvizitai:
 
APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SĄJUNGA, Laisvės aikštė 17, LT-35200 Panevėžys, kodas 
302201581, sąskaitos Nr. LT 077300010112902789 AB bankas Swedbank
 
Taip pat raginu visus Sąjungos narius į nurodytą sąskaitą sumokėti nario mokestį už 2012 metus (100 Lt).
 
Valdyboje buvo nutarta, kad tie nariai, kurie įstojo į Sąjungą 2011 m. rudenį, prieš / per ataskaitinį susirinkimą arba po jo bei nario mokestį (100 Lt) sumokėjo, jis bus už 2012 metus. 
  
Pasirūpinkime savo organizacija.
 
Apylinkių teismų teisėjų
sąjungos pirmininkas, teisėjas                                         Arūnas Nevardauskis