Linkėjimai nuo Šerifų asociacijos Škotijoje


Įkelta: 
2015-10-07
Šerifai Škotijoje, nuotrauka iš Šerifų asociacijos tinklapio
Škotijos teismų struktūra

Šerifai Škotijoje nagrinėja daugumą civilinių ir baudžiamųjų bylų pirmąja instancija. Škotijoje yra šeši šerifų padaliniai, kiekvienas vadovaujamas direktoriaus, kurie dažniausiai yra ir karališkieji advokatai. Šerifai tuo pačiu gali būti ir advokatai ar teisės patarėjai (solicitoriai), turi turėti didelę darbo teismuose patirtį. Kadangi bylų yra daug ir nuolat daugėja, tai kai kurie advokatai ir teisės patarėjai yra priimami dirbti šerifais nepilnam darbo krūviui.  Šiuo metu Škotijoje yra 142 nuolatiniai šerifai, posėdžiaujantys 49 teismuose. Kai kurie šerifai neturi pastovios darbo vietos, yra keliaujantys, važiuoja ten, kur yra poreikis nagrinėti bylas.

Nuolatinius šerifus į tarnybą paskiria Karalienė pagal Ministro ir Škotijos Teisėjų paskyrimo komisijos rekomendacijas ir po konsultacijų su Lordu Pirmininku. Paskiriamas šerifu asmuo turi turėti ne mažiau kaip 10 metų advokato ar teisės patarėjo darbo patirtį.    

Pagrindinė šerifų funkcija yra nagrinėti bylas pirmąja instancija, tačiau jie turi ir kai kurių apeliacinės instancijos funkcijų. Baudžiamosios teisės srityje šerifai nagrinėja bylas sumarine tvarka, mažiau sunkius nusikaltimus nagrinėja vienasmeniškai, o sunkesnius nusikaltimus nagrinėja kartu su 15 tarėjų. Šerifai nenagrinėja nužudymų, prievartavimų ir valstybės išdavimo. Maksimali šerifo skirama bausmė gali būti 5 metai laisvės atėmimo, o skirtinos baudos dydis neribojamas. Civilinėje teisėje šerifai nagrinėja bylas, kuriose ieškinio kaina yra iki 5000 svarų sterlingų, taip pat ginčus dėl skolų, sandorių, įmonių bankroto ir likvidavimo bylas, visas bylas, kylančias iš šeimos teisinių santykių.