Nei užuojautos, nei pinigų


Įkelta: 
2013-11-10

Svarstytos teisėjų mantijų ir ženklų problemos. Nutarta, kad mantijų įsigijimo išlaidas pagal poreikį turėtų apmokėti teismai. Keblesnė problema dėl teisėjų ženklų, kurių autorinės teisės priklauso juos sukūrusiam menininkui, todėl kiekvienas naujas ženklas kainuoja apie 500 litų ir kaina priklauso tik nuo autoriaus. Buvo siūloma mintis, kad baigę savo darbą teisėjai grąžintų ženklus. Kita mintis -  nebepirkti dabartinio pavyzdžio naujų ženklų, o įsigyti pigesnius, bet kito pavyzdžio.

Nutarta kreiptis į Vyriausybę, Prezidentūrą, Valstybės tarnybos departamentą dėl reikalingų pakeitimų valstybės tarnautojų atrankos procedūrose. Dabartinės procedūros yra pernelyg ištęstos, neracionalios, dėl ko teismams yra sunku greitai priimti į darbą naujus teisėjų padėjėjus, sekretores ar kitus valstybės tarnautojus. Prastas  teismų sistemos finansavimas sąlygoja didelę tarnautojų kaitą, todėl procedūros turi būti greitos. Apie finansavimo padidinimą nekalbama.

Molėtų apylinkės teisme nuo vasaros faktiškai dirba viena teisėja ir vienas teisėjo padėjėjas. Antrasis teismo teisėjas ilgą laiką sirgo, trečiasis išėjo į pensiją. Likusi viena teisėja surinko apie 19 civilinių ir 2 baudžiamąsias bylas ir nusiuntė jas į Panevėžio apygardos teismą, prašydama šias bylas paskirti nagrinėti kitiems teismams. Bylos nebuvo priimtos, grąžintos atgal, o teisėja pakviesta pasiaiškinti į Tarybos posėdį. Jokios užuojautos dėl didelio darbo krūvio nebuvo pareikšta. Net nežinia, ar tos užuojautos tikrai reikia – kalbėta, kad teisėja šiemet jau išnagrinėjo 800 bylų. Vilniaus ar Kauno ( ir net kažkodėl Radviliškio) masteliais tai nėra labai daug. Prisiminėme planus įvykdyti teismų reformą, kuri pagaliau išspręstų visų mažųjų teismų „problemas“ pačiu geriausiu būdu – juos tiesiog panaikindama. Tačiau  girdisi gandų, kad ateinančių metų biudžete nebus lėšų teismų reformai. Tai reikštų, kad reforma nusikeltų mažų mažiausiai į 2016.

Kitas Tarybos posėdis- lapkričio 29 d.