Pasirūpinkime mūsų organizacija


Įkelta: 
2013-03-15

Mieli kolegos, Lietuvos apylinkių teismų teisėjai


Apylinkių teismų teisėjų sąjunga jau eilę metų vykdo savo įstatuose numatytą veiklą. Stengiamės, kad mūsų problemos, darbo aktualijos pasiektų pačius aukščiausius valstybės asmenis.


Nutinka visaip – kai kada mus išgirsta, kai kada – ne, tačiau neabejotinai apie mūsų Sąjungą, jos veiklą yra žinoma. Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetą itin dažnai pasiekia mūsų pastabos, pasiūlymai ruošiamiems įstatymų projektams, rasta bendra kalba su Teisėjų taryba. Malonu pažymėti, kad Sąjungos visuotiniame susirinkime dalyvavo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas, Teisėjų tarybos pirmininkas Gintaras Kryževičius, kuris teigiamai įvertino ATTS veiklą bei patikino, kad Teisėjų taryba ir ateityje nevengs bendradarbiavimo su mumis. Malonu pažymėti, kad tokio bendradarbiavimo akivaizdus rezultatas – apylinkių teismų teisėjų atstovų skaičiaus padidinimas Teisėjų taryboje.


Suprantama, kad ne visada pavyksta įrodyti savo tiesas. Išskirtinis pastarojo meto mūsų rūpestis – pamėginti užkirsti kelią apylinkių teismų darbo krūvio didinimui, konkrečiai – fizinių asmenų bankroto priskyrimo apylinkių teismų kompetencijai. Dirbant šiuo klausimu, kreiptasi net į Lietuvos Respublikos Prezidentę, kurios vyriausioji patarėja Rasa Svetikaitė raštu mus patikino, kad Prezidentė apie esamą problemą yra informuota, mums pažadėtas supratingumas ir konstruktyvus bendradarbiavimas.


ATTS Valdyba visada liks ištikima savo principams, įpareigojimams, suteiktiems ATTS įstatais, visada išsakys savo nuomonę visais apylinkių teismų teisėjams ir visam teisėjų korpusui aktualiais klausimais, ir toliau sieks glaudesnio bendradarbiavimo su Teisėjų Taryba, Lietuvos teisėjų asociacija.


Gyvuodama tik nuo 2008 m. lapkričio mėnesio, Sąjunga jau įgavo savo vertę, veidą, aktyviai dalyvauja teisėkūroje, turi internetinę svetainę, organizuoja kultūrinę ir švietėjišką veiklą.


Sąjungos valdyba dirba visuomeniniais pagrindais, tačiau jos veiklai (ūkinės, kanceliarinės prekės, susirinkimų, konferencijų organizavimas, internetinės svetainės www.atts.lt  registravimo pratęsimas bei administravimas, priežiūra ir kt.) yra reikalingos lėšos.


Kol kas atsisakome dalyvavimo tarptautinių teisėjų organizacijų veikloje. Manome, jog kur kas daugiau aktualijų turime savo šalyje, todėl Sąjungos lėšos nėra panaudojamos jokioms išvykoms, iš Sąjungos lėšų nėra apmokamas ir užsienio svečių priėmimas. Visų mūsų surinktos lėšos yra panaudojamos tik Sąjungos veiklai ir tik teisėjų interesais.


Akivaizdu, kad, norint turėti daugiau renginių, turėti didesnes galimybes vystyti savo veiklą, yra reikalingos ir lėšos. Deja, vien nario mokesčio tam nepakanka.


Kreipiuosi į Jus bei į Jūsų šeimų narius, draugus, kviesdamas pasinaudoti teise paremti Apylinkių teismų teisėjų sąjungą, pateikiant deklaraciją FR0512 iki gegužės 2 d. teritorinei Valstybinei mokesčių inspekcijai kartu su pateikiama Fiziniu asmenų pajamų mokesčio deklaracija, pervedant 1 ar 2 procentus nuo mokamo fizinio asmens pajamų mokesčio į Sąjungos sąskaitą.


Sąjungos rekvizitai:


APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SĄJUNGA, Laisvės aikštė 17, LT-35200 Panevėžys, kodas 302201581, sąskaitos Nr. LT  0 7 7 3 0 0 0 1 0 1 1 2 9 0 2 7 8 9  AB bankas Swedbank


Taip pat raginu visus Sąjungos narius į nurodytą sąskaitą sumokėti nario mokestį už  2013 metus (100 Lt).


Teisėjai, dalyvausiantys mūsų organizuojamame renginyje 2013-04-19, galės nario  mokestį sumokėti vietoje.


Pasirūpinkime savo organizacija.


ATTS VALDYBA