Pirmoji sprendimo buveinė - smegenys


Įkelta: 
2013-03-06

Balandžio 19 Apylinkių teismų teisėjų sąjungos renginio svečias ir lektorius bus  profesorius Osvaldas Rukšėnas – Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto dekanas, Neurobiologijos ir biofizikos katedros vedėjas, Lietuvos neuromokslų asociacijos prezidentas, Federation of European Neuroscience Associations (FENS) valdybos narys, 2011 m. Lietuvos mokslo premijos laureatas, virš 80 mokslinių publikacijų ir dviejų vadovėlių autorius.

Profesoriaus O.Rukšėno paskaitos tema - mąstymo, atminties, mokymosi, emocijų ir kitų kognityvinių funkcijų buveinė - galvos smegenys – paslaptingiausias gyvosios gamtos kūrinys.  Smegenų veiklos mechanizmų supratimas keičiasi tobulėjant technologijoms, keičiantis dominuojančiai pasaulėžiūrai. Paskaitos metu bus trumpai pristatytos kognityvinės funkcijos ir plačiau aptarti neurobiologiniai jų pagrindai – pagrindinės šio meto neurobiologijos koncepcijos, kaip tiriamos smegenys, konceptualūs neurobiologijos pokyčiai, pagrindinės žinių apie smegenis pritaikymo sritys bei aktualiausi klausimai ateičiai.

Teisėjų darbe svarbus etapas yra sprendimo priėmimas, bendravimas su teisiamaisiais, jų teikiamos informacijos įvertinimas – visi šie veiksmai betarpiškai susiję su centrinės nervų sistemos veikla. Todėl šiuolaikinės  neurobiologijos žinios gali būti labai naudingos teisėjų darbe.