Prieš pokalbį su kolega - gauti Etikos komisijos receptą


Įkelta: 
2013-03-03

Daugiausia laiko kovo 1 Teisėjų tarybos posėdyje buvo praleista svarstant klausimą dėl Vilniaus apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko V.Dovydaičio padarytų etikos pažeidimų, dėl kurių Respublikos Prezidentė prašė patarimo šį teisėją atleisti iš pareigų. Pažeidimų visumą sudarė trys epizodai:  pokalbis buvusio kolegos R.Skirtuno kabinete, kai buvo tariamasi dėl apeliacinio skundo paskyrimo nagrinėti R.Skirtunui, paskiriant jį ir kolegijos pirmininku, kitas atvejis- kai skyriaus pirmininkas toleravo R.Skirtuno neatvykimą į darbą dvi dienas iš eilės, trečiasis atvejis- vėl “kabinetiniai santykiai”, kai du teisėjai kalbėjosi apie vieno iš jų pažįstamą, įtariamą nusikaltimo padarymu, ir skyriaus pirmininkas prašė teisėjo pasižiūrėti į bylą atidžiai.


Pats teisėjas V.Dovydaitis sutiko, kad buvo per švelnus kaip skyriaus pirmininkas, tačiau nepripažino, kad darė kokį nors spaudimą teisėjams dėl bylų sprendimo, kad padarė teisėjų etikos pažeidimus. Posėdyje kalbėjo ir V.Dovydaičio atstovas, teisėjų asociacijos narys Šiaulių apygardos teismo teisėjas V.Mylė. Jis sakė, kad už jo atstovaujamojo padarytus pažeidimus galima būtų perduoti jį svarstyti teisėjų etikos ir drausmės komisijai, tačiau atleisti iš pareigų būtų per griežta bausmė. Šešiolikos Tarybos narių balsais buvo patarta Prezidentei atleisti V.Dovydaitį iš teisėjo pareigų. Trys nariai balsavo prieš. Du susilaikė.


Kitas, Radviliškio apylinkės teismo teisėjas V.Butvilas, kurį Prezidentė taip pat ketina atleisti iš pareigų už teisėjo vardo pažeminimą, sunkiai susirgo, prarado didžiąją dalį darbingumo, todėl patarimo jį atleisti  klausimas buvo atidėtas.


Serga ir Kauno apygardos teismo teisėjas R.Lincevičius, dėl kurio atleidimo taip pat yra kreiptasi į tarybą.


Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkas A.Norkūnas pristatė Etikos komisijos 2012 metų darbo atskaitą. Atkreipė dėmesį  į naują Teisėjų etikos ir drausmės komisijos veiklos kryptį ir sritį- teisėjų konsultavimą. Jau yra gauti du paklausimai raštu, ir klausimų pateikimas yra skatintinas.  Tikimasi, kad konsultavimas leis išvengti etikos pažeidimų ateityje.


Buvo pabrėžta, kad yra reikalingas teisėjų etikos pažeidimų tyrimo apibendrinimas, praktikos vienodinimas šioje srityje. Dabar komisijos pajėgumai tą daryti yra minimalūs, tačiau toks darbas yra būtinai reikalingas.


A.Norkūnas atkreipė dėmesį į vieną iš paskutinių Teisėjų garbės teismo sprendimų, kai buvo išteisinta teisėja, išnagrinėjusi ne jai paskirtas bylas. Čia kardinaliai išsiskyrė Etikos komisijos ir Garbės teismo požiūris į pažeidimą. Akivaizdu, kad tokio nesusikalbėjimo neturėtų būti, sakė A.Norkūnas.


Buvo patvirtintas  centralizuotų teismų biudžeto lėšų panaudojimo planas 2013 metams, aptarti kiti einamieji klausimai. Joniškio rajono apylinkės teismas kreipėsi su prašymu skirti papildomą teisėjo arba teisėjo padėjėjo etatą, nes teisme yra didžiulis darbo krūvis. Nacionalinė teismų administracija atliko tyrimą ir nustatė, kad realus darbo krūvis šiame teisme yra mažesnis, negu kad rodo LITEKO programa. Tai galėjo atsitikti iš dalies dėl to, kad išnagrinėjus civilines bylas programoje būdavo įvedamas didelis reikalavimų skaičius. Realusis darbo krūvis ir papildomos darbo jėgos poreikis Joniškio teisme bus tiriamas toliau.   


Kitas Teisėjų tarybos posėdis- kovo 29 dieną.