Projektas - atlyginti už teisėjui padarytą žalą


Įkelta: 
2013-04-08

Balandžio 5 Teisėjų tarybos posėdyje nutarta pritarti Seimo iniciatyvoms keisti Teismų įstatymą, Administracinių teisės pažeidimų kodeksą.


Ketinama pakeisti Teismų įstatymo 63 straipsnį nustatant, kad esant poreikiui, kurį konstatuos Teisėjų taryba, teisėjas be jo sutikimo iki vienerių metų galės būti perkeltas dirbti į kitą tos pačios pakopos teismą, tos pačios pakopos kitos jurisdikcijos arba ir į žemesnės pakopos teismą. Pagal projektą taip perkelti būtų galima vieną kartą per trejus metus.


Ketinama pakeisti teismų įstatymą nustatant garantijas teisėjui arba jo šeimai, jeigu teisėjas būtų sužalotas arba nužudytas dėl jo tiesioginių pareigų. Mirties atveju būtų mokama 120 vidutinių atlyginimų dydžio išmoka, sužalojimo atveju- iki 60 vidutinių atlyginimų priklausomai nuo sužalojimo laipsnio.


Rengiamas įstatymo projektas, kuriuo Administracinių bylų teisenoje būtų įvestas taikos sutarties institutas.


Vyriausybėje ketinama sudaryti Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo įgyvendinimo priežiūros grupę. Nuo Teisėjų tarybos į šią grupę deleguotas Vilniaus apylinkės teismo teisėjas Pavel Borkovski.


Aptartos galimybės atlikti teismų veiklos efektyvumo, visuomenės pasitikėjimo teismais apklausas. Planuojama apklausas atlikti išsamiau ir nuodugniau, skirti apklausiamiesiems daugiau laiko, galbūt klausyti ir posėdžių garso įrašus. Taryba iš esmės pritarė, kad posėdžių įrašų galima būtų klausyti ir mokslinių tyrimų tikslais.


Viešųjų pirkimų tarnyba kreipėsi į teisėjų tarybą prašydama atkreipti dėmesį, kad konkrečiose byloje Viešųjų pirkimų tarnyba gali būti įtraukiama išvadai duoti, tačiau negali pasisakyti dėl konkrečių bylos faktinių aplinkybių. Pačią išvadą Viešųjų pirkimų tarnyba gali duoti per ne trumpesnį negu 14 dienų laiką.


Pristatytos teismų veiklos 2012metų ataskaitos.


Kitas Tarybos posėdis planuojamas gegužės 3 dieną.