Protokolai civiliniame procese - atgyvena


Įkelta: 
2013-09-27

Nacionalinė teismų administracija paruošė Teismų sistemos apdovanojimų koncepciją, kurios esmei pritarta ir ji bus siunčiama teismams pareikšti pastaboms, pasiūlymams, papildymams.


Lapkričio 29 dieną  Vilniaus universiteto auloje įvyks konferencija-diskusija: ,,Viešasis   interesas  ir   investicinė aplinka: subalansuoto požiūrio link", kurios rengėjas VšĮ  ,,Investuok Lietuvoje". Kviečiami teisėjai ir teisėjų padėjėjai, dalyvavimas nemokamas, Nacionalinė teismų administracija išduos pažymėjimus apie dalyvavimą.  


Posėdžio pabaigoje buvo aptariamas atlyginimų išmokėjimo klausimas nuo 2013 m. spalio 1 d. Mokėti iki krizės buvusius atlyginimus galės tik tie teismai, kuriems užteks esamų finansinių asignavimų. Kiti teismai turės atlyginimus priskaičiuoti, tačiau nežadama jokio papildomo finansavimo šiemet. Skola už laikotarpį nuo 2013 m. spalio 1 dienos iki 2013 m. gruodžio 31 dienos turėtų būti grąžinta kartu su delspinigiais iki 2014 m. kovo 1 d.


2014 metų biudžeto asignavimai teismams padidinti 230 milijonų litų. Šie pinigai bus skiriami atstatytiems atlyginimams mokėti.


Kitas Teisėjų Tarybos posėdis- spalio 31 dieną.