Sąjunga ragina patikrinti visus teismus


Įkelta: 
2013-01-29

Sausio 29 Apylinkių teismų teisėjų sąjunga kreipėsi į Teisėjų tarybą kviesdama inicijuoti oro taršos sunkiaisias metalais patikrinimą visuose Lietuvos teismuose.


"Apylinkių teismų teisėjų sąjungos valdyba, kaip ir dauguma teisėjų, yra susirūpinusi dėl padarytos galimos nusikalstamos veikos prieš visą teismų sistemą, kada Ukmergės rajono apylinkės teisme  2012 m. gruodžio 12 d. buvo surastas didelis kiekis ypač pavojingo sveikatai gyvsidabrio", - dėstoma rašte Teisėjų tarybai.


Yra pagrindas įtarti, kad gali būti užteršti ir kiti teisėsaugos institucijų naudojami pastatai Ukmergėje, atitinkamai ir kituose miestuose tokiu būdu galėjo būti keršijama teisingumą vykdančioms institucijoms.


Manome, kad būtų tikslinga patikrinti oro užterštumą sunkiaisiais metalais visuose Lietuvos apylinkių teismuose.


Prašome Teisėjų tarybą kreiptis į Lietuvos Sveikatos apsaugos ministeriją dėl visų teismų posėdžių salių ir kitų viešo naudojimo erdvių teismuose oro taršos patikrinimo sunkiųjų metalų užterštumo požiūriu.


Esant poreikiui, Apylinkių teismų teisėjų sąjunga gali prisidėti savo lėšomis".


Artimiausiais Teisėjų tarybos posėdis numatytas vasario 1 dieną.