Šalies mastu įvertinti du Panevėžio miesto apylinkės teismo darbuotojaiAukščiausiame teismų savivaldos renginyje įvertinti ir apdovanoti du Panevėžio miesto apylinkės teismo darbuotojai – teisėjas Vytautas Krikščiūnas ir vyriausioji specialistė darbui su personalu Rima Golubeva. Visuotiniame teisėjų susirinkime apdovanota 12 teismų bendruomenės išrinktų teisingumo vykdymui nusipelniusių asmenų, išrinkta nauja Teisėjų taryba, apžvelgti ketveri teismų veiklos metai, nubrėžtos naujos teismų sistemos veiklos kryptys.

„Džiaugiuosi, kad tarp geriausiųjų pastebėti ir įvertinti mūsų teismo darbuotojai. Tiek jų darbas, tiek ir kitų kolegų indėlis į apylinkės teismo darbą prisidės prie visos teismų sistemos bendrų tikslų – atviro, suprantančio ir išklausančio teismo. Kaip pabrėžė šalies Prezidentė, teismai keičiasi, atsinaujina, jais pasitiki vis daugiau žmonių. Stengsimės ir toliau pateisinti lūkesčius, dirbti dar atsakingiau ir kokybiškiau“, - sakė Panevėžio miesto apylinkės teismo pirmininkė Virginija Svirplienė.

Teisėjas Vytautas Krikščiūnas įvertintas už nuopelnus tobulinant apylinkių teismų veiklą. Teisėjas yra Baudžiamojo proceso kodekso (BPK) priežiūros komiteto prie Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos narys, vienas iš Apylinkių teismų teisėjų sąjungos steigėjų, dvi kadencijas (4 metus) buvęs jos pirmininkas, o šiuo metu pirmininko pavaduotojas.

„Apdovanojimas man yra svarbus įvertinimas už ilgametę veiklą tobulinant apylinkių teismų darbą. Apylinkių teismų teisėjų sąjungos vardu ir kaip BPK priežiūros komiteto narys esu pateikęs nemažai pasiūlymų, parengęs atsiliepimų į kitų narių siūlymus dėl apylinkių teismų darbo gerinimo. Vienas iš pastarųjų – nuotolinio vaizdo perdavimo įrangą naudoti ne tik baudžiamosiose bylose rengiant nuotolinius posėdžius, bet ir sprendžiant kardomosios priemonės klausimus – įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.“, - sakė aktyviai vaizdo konferencijas teismo posėdžiuose naudojantis teisėjas V.Krikščiūnas.

Rima Golubeva įvertinta už asmenų aptarnavimo kokybės didinimą teismuose.
„Buvome pirmieji penki teismai, kurie gavome ISO Kokybės sertifikatą, dar 2015 metais patvirtinome Panevėžio miesto apylinkės teismo Kokybės politiką – skaidrų ir savalaikį teisingumo vykdymą, užtikrinant aukštą visuomenės pasitikėjimą. Darbo buvo daug, reikėjo keistis ir keisti. Mūsų įdirbiu sėkmingai pasinaudojo ir kiti teismai. Tad šiandien labai smagu būti įvertintai ir pastebėtai. Myliu savo darbą, stengiuosi tuo dalintis ir perduoti kolegoms“, - sakė R.Golubeva.

Apdovanotiesiems įteiktos stiklo dovanos bei padėkos raštai.