Seimui išsiųstas raginimas atkurti atlyginimus


Įkelta: 
2012-12-14

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI                                                                                                                                                                      2012 m. gruodžio 14 d. Nr. K-4

Kitą savaitę Seimas pradės svarstyti  2013 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą. Kartu su šiuo įstatymu Seimui yra teikiamas Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, kuriuo siūloma dar vieneriems metams, iki 2013 m. gruodžio 31 d.,  palikti teisėjams sumažintą pareiginės algos bazinį dydį.  

Prašome nepritarti Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui.

Primename, kad nuo 2009 metų, atsižvelgiant į pablogėjusią ekonominę ir finansinę valstybės padėtį, apylinkės teismų teisėjams net keturis kartus buvo mažintas atlyginimas:

1)      2009 05 01  atlyginimo koeficientas sumažintas nuo 14,2 iki 12,5;

2)      2009 08 01 atlyginimo koeficientas  sumažintas nuo 12,5 iki 11,56;

3)      nuo 2009 01 01 atlyginimo bazinis dydis sumažintas nuo 490 Lt  iki 475 Lt;

4)      nuo 2009 08 01 atlyginimo bazinis dydis sumažintas nuo 475 Lt iki 450 Lt.

Manome, kad tokia apimtimi atliktas atlyginimų sumažinimas yra neproporcingai didelis lyginant su  kitų valstybės institucijų darbuotojais. Teisėjai, kurių Lietuvoje yra  apie 750 žmonių,  būdami savo šalies piliečiais, suprato tokių priemonių būtinumą sunkiu valstybei laikotarpiu.

Tačiau šiuo metu padėtis yra pasikeitusi. Atkreipiame dėmesį,  kad 2012 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio IV skirsnio pakeitimo įstatymas (Žin., 2012, Nr.82-4266 ), kuriuo  Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko paskirtų institucijų pirmininkams ir direktoriams buvo nustatytas didesnis nei iki tol buvęs pareiginės algos koeficientas.

Jau nuo 2011 m. gruodžio mėnesio atlyginimai kai kuriems valstybės tarnautojams, pareigūnams yra didinami, kaip antai, 2011-12-21 įstatymu Nr. XI-1834, kuriuo Generalinės prokuratūros prokurorų, apygardų prokuratūrų vyriausiųjų prokurorų ir jų pavaduotojų, prokurorų, apygardų prokuratūrų apylinkių skyrių vyriausiųjų prokurorų ir jų pavaduotojų, ir prokurorų pareiginės algos koeficientai buvo padidinti. Kaip pavyzdys, šiuo metu Apygardų prokuratūrų apylinkių prokuratūros prokurorų pareiginės algos koeficientas yra 9,03 (Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas, 2000 m. rugpjūčio 29 d. Nr. VIII-1904, 2012-11-08 redakcija), be to, jiems dar mokami priedai už kvalifikacinius rangus nuo 10 iki 40 procentų nuo pareiginės algos.

Taip pat didėjo Seimo, Seimo Pirmininko, Respublikos Prezidento ar Ministro Pirmininko paskirtų institucijų – Konkurencijos tarybos, Viešųjų pirkimų tarnybos, Ryšių reguliavimo tarnybos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Vyriausiosios rinkimų komisijos ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos: pirmininkų ar direktorių, pavaduotojų, narių pareiginės algos koeficientai (2012 m. birželio 29 d. įstatymas Nr. XI-2180, 2012 m. birželio 29 d. įstatymas Nr. XI-2181), taip pat žvalgybos pareigūnams nuo 2013 m. sausio 1 d. pagal 2012 m. spalio 17 d. įstatymą Nr. XI-2296.

                      Manome, kad bent jau apylinkių teismų teisėjų atlyginimai turi būti atstatyti į ankstesnę padėtį, įtvirtintą  2008 m. lapkričio mėn. 6d. priimtame Teisėjų atlyginimų įstatyme.

Primename, kad apylinkių teismai išnagrinėja 95 procentus visų šalyje išnagrinėtų baudžiamųjų, civilinių bylų. Šiuo metu apylinkių teismai taip pat nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas bei apeliacijas administracinėje teisenoje, ką anksčiau vykdė apygardų administraciniai teismai.

                      Jeigu dabartinis teisinis reguliavimas nebus pakeistas ir teisėjams atlyginimai nebus atstatomi, tokia situacija reikš, kad yra nevykdomi Konstitucinio Teismo nutarimai, pažeidžiamas šalies Pagrindinis įstatymas, diskriminuojama viena atskirai paimta asmenų grupė.

Vytautas Krikščiūnas

Sąjungos pirmininkas