Skaičiuojamos reikalingos sumos


Įkelta: 
2013-01-24

Sausio 21 dienos Teisėjų tarybos posėdyje nuspręsta kreiptis į Vyriausybę dėl lėšų skyrimo patikrinti Ukmergės rajono apylinkės teismo darbuotojų sveikatą, perkelti teismą į kitas patalpas, nukenksminti ( demerkurizuoti) Ukmergės teismo inventorių ir bylas, bei pradėti naujo teismo pastato Ukmergėje projektavimo bei statybos darbus.  Nacionalinei teismų administracijai pavesta paskaičiuoti, kiek apytikriai lėšų reikės šiems darbams atlikti.