Taryboje - susitikimas su teisėjų organizacijomis


Įkelta: 
2013-12-08

Gruodžio 6 Teisėjų Taryba jau tradiciškai į posėdį pakvietė abiejų profesinių visuomeninių organizacijų- Apylinkių teismų teisėjų sąjungos ir Teisėjų asociacijos atstovus. Kalbėta apie tai, ko organizacijos norėtų iš teisėjų savivaldos, kaip vertina jos darbą, ko pasigenda, ką planuoja.

Teisėjų tarybos pirmininkas Gintaras Kryževičius kalbėjo, kad ir toliau  sieks bendravimo su teisėjais, nes ne visuomet  pasiteisina griežtas ir formalus administravimas, tai nepadeda teisėjams dirbti, jis pastebi, kad teisėjai nuolat kažko bijo, yra įsitempę, tačiau Pirmininkui ne visiškai aišku, ko teisėjai bijo, kodėl yra neaktyvūs. Galbūt visuomeninės organizacijos galėtų  rasti  kitokias, „minkštesnes“ poveikio priemones  teisėjams, kai  yra kažkokių problemų dėl darbo, dėl etikos, tačiau dar  nebūtina kelti drausmės bylas ir pradėti  formalias drausmės procedūras. Pirmininkas pabrėžė vienybės teisėjų sistemoje svarbą, gebėjimą bendraujant su politikais, su visuomenės atstovais išreikšti bendrą visai teismų sistemai naudingą ir priimtiną poziciją, nepabrėžiant ir neakcentuojant vidinių diskusijų.

Apylinkių teismų teisėjų sąjungos pirmininkas Vytautas Krikščiūnas  pabrėžė, kad Sąjunga  nuolat siekia savo narių bendravimo, yra nusiteikusi bendradarbiauti su Teisėjų asociacija, o visuotinis narių susirinkimas galėtų kelti ir svarstyti klausimą dėl abiejų organizacijų sujungimo. Pažymėta, kad dėmesio apylinkių teismams reikia daugiau, nes juose dirba didžioji dalis teisėjų, dalis jauni, neturintys pakankamai patirties profesinėje veikloje, todėl aukštesniųjų teismų teisėjų patarimai yra labai vertingi.

Teisjų asociacijos valdybos narė Rūta Miliuvienė pabrėžė, kad vis dar neišspręstos teisėjų darbo krūvio sureguliavimo problemos, todėl visuomeninėms organizacijoms netrūksta veiklos ir spręstinų uždavinių.   

Teisėjų tarybos posėdyje be daugybės personalijų dar svarstytos LITEKO bėdos: po praėjusios savaitės sutrikimų yra dingusių elektroniniu būdu pateiktų dokumentų ar net bylų, kurių neįmanoma atkurti. Be to, pasitaiko begalė kitų trukdžių, sunkumai prisijungti, per didelė apkrova.  Reikalingos arba didelės sumos pinigų  pirkti papildomą atsarginį serverį, dar buvo siūlymas nustatyti darbo su LITEKO grafiką, kad labiausiai apkraunančios sistemą operacijos ( pvz., bylų skirstymas) būtų atliekamos vėliau,  vakare   arba  anksti rytą. Visi šie trikdžiai jau yra, nors dar nepradėti į  tą pačią sistemą talpinti  posėdžių  garso įrašai.

Tačiau kaip ten bebūtų, 2013 m. lapkričio  8 dienos Tarybos nutarimas dėl vien elektronine forma tvarkomų bylų išlieka nepakeistas- nuo ateinančių metų sausio pirmosios vien elektronine forma bus tvarkomos bylos, kuriose inicijuojantis dokumentas pateiktas elektronine forma. Teismai nesutinka pasitraukti nuo užsibrėžto modernizacijos kelio.

Gali būti, kad gruodžio 6 Teisėjų Tarybos posėdis buvo paskutinis šiemet. Užbėgant už akių visiems sveikinimams, kurių bus dar ne vienas, laimingai sulaukite šv. Kalėdų ir Naujų metų. Nesitraukite ir jūs nuo savo užsibrėžto kelio, būkite ištikimi patys sau!