Teismas užnuodytas, Vyriausybė tyli


Įkelta: 
2012-12-24

Paskutinę gruodžio savaitę prieš šv.Kalėdas Vilniaus apygardos teismo pirmininkas Vytautas Zelianka lankėsi Ukmergėje, kur teismo pastate  rasti 2 kilogramai gyvsidabrio. Kaip sakė apygardos teismo pirmininkas, Ukmergės teismo darbas perkeltas į Policijos komisariatą ( baudžiamųjų ir administracinių bylų nagrinėjimas) ir į rajono savivaldybės pastatą ( civilinių bylų nagrinėjimas). Sąlygos darbui visiškai netinkamos. Užnuodytame teismo pastate visuomenės sveikatos centro nurodymu žmogui galima būti ne ilgiau kaip vieną valandą: tik įbėgti, paimti bylas ir išbėgti. Koks poveikis žmonių sveikatai jau padarytas- nežinoma, yra užsakytas tyrimas, kuris dar neatliktas.

Kaip sakė V.Zelianka, teismo darbuotojai jokių žymių simptomų nejuto iki to momento, kol statybininkai pragręžė sieną ir aptiko nuodingąjį metalą. Neaišku, kiek dar to metalo yra pripilta teisme.

Gruodžio 21 dienos Teisėjų tarybos posėdyje diskutuota dėl situacijos Ukmergės teisme: nuspręsta Tarybos vardu kreiptis į Vyriausybę dėl finansinės paramos ir problemų sprendimo aukštesniu lygiu. Stebina Vyriausybės abejingumas, kai viena iš valdžios šakų yra paralyžuojama, negali normaliai dirbti, tačiau nėra sudaroma jokia speciali komisija, nesiimama greitų ir efektyvių priemonių tvarkyti pastatą, skiriant lėšų iš Vyriausybės rezervo fondo, suteikti pagalbą darbuotojams, efektyviai aiškintis įvykio priežastis ir kaltininkus. Generalinė prokuratūra tyli, net neaišku, kokiu pagrindu yra iškelta baudžiamoji byla. Ko gero, didžiausia teismų sistemos problema yra ta, kad mes per mažai gerbiame patys save. Negerbdami savęs, negauname tinkamos pagarbos ir pagalbos iš aplinkinių. 

Taryboje svarstyta ir dėl visų teismų patikros, ar nėra ir kitur kenksmingų medžiagų. 

Gruodžio 21 dienos Teisėjų tarybos posėdyje lankėsi Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto nariai- komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas ir Stasys Šedbaras. Kaip svarbiausias svečiams įvardinome tokias teismų problemas: teismų reformą Llietuvoje, teismų apsaugos problemas ir teisėjų atlyginimų problemą.

Iš Seimo narių išgirdome:  Teisėjų tarybos nariai kviečiami atvykti į Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetą platesnei diskusijai dėl teismų reformos, tai galėtų būti 2013 metų sausio-vasario mėnesį. Teismų apsaugai reikia ieškoti lėšų. Atlyginimų atstatymas- galbūt 2014 metais.

Svečiams išvykus, teisėjų tarybos posėdyje tradiciškai pirmiausia buvo duoti patarimai Respublikos Prezidentei dėl teisėjų karjeros klausimų:  atleisti iš pareigų Kauno ir Vilniaus apylinkių teismų pirmininkus ir pirmininkų pavaduotojus, kurie po teismų jungimo dirbs arba nedirbs administratoriais naujuose teismuose.

Du teisėjai, kuriuos ketinama atleisti dėl teisėjo vardo pažeminimo ( Radviliškio rajono apylinkės teisėjas ir Kauno apygardos teisėjas) vis dar serga arba susirgo netikėtai, todėl jų karjeros pabaigos klausimai buvo atidėti.

Netikėtai atleidžiamas iš pareigų pasiprašė Kauno apygardos teismo teisėjas A.Čeplinskas. Jo prašymas buvo patenkintas be didesnių komentarų, bet su nustebusiais tarybos narių veidais. Pats teisėjas pareiškė, kad tai daro dėl asmeninių priežasčių. Neatmestina, kad buvo pasirinkta mažesnė blogybė- išeiti pačiam, bet nebūti atleistam dėl rimto darbo drausmės pažeidimo.

Siūloma keisti Teisėjų Etikos ir drausmės komisijos nuostatus. Pakeitimų esmė būtų  atskirti atvejus, kai drausmės byla nekeliama dėl to, kad nebuvo padarytas pažeidimas  ir kai drausmės byla nekeliama dėl to, kad pažeidimas buvo, tačiau kaltininkas prisipažino ir drausmnės komisija mano, kad pakanka apsiriboti svarstymu komisijoje. Pakeitimai dar nėra paruošti, kai turėsime pilną redakciją, paskelbsime.

Kol Lietuvos apylinkių teismų reforma tik pradedama kurti- toliau perkeliami teisėjų etatai. Šiame posėdyje nuspręsta du laisvus teisėjų etatus iš Lazdijų ir Varėnos teismų perkelti į Alytų ir Prienus. Tai bus atlikta nuo 2013 m. balandžio 1 dienos.

Patvirtinti teisėjų mokymų nuostatai, kuriuose įteisintas naujai paskirtų teisjėų įvadinis mokymas- ne trumoauiu negu penkios dienos- aukštesnės pakopos teisme ir galimybė pirmąjį paskyrimo mėnesį sumažinti skiriamų nagrinėti bylų skaičių.   

Kitas Teisėjų tarybos posėdis- sausio 25 dieną.