Teismų vertinimui pateikta Lietuvos teismų sistemos apdovanojimų koncepcija