Naujienų portalas "Delfi", 2010 04 23


Teisėjų taryba siūlo suvienodinti apylinkių teismų darbo krūvius
Teisėjų taryba, atsižvelgdama į darbo krūvių apylinkių teismuose skirtumus, svarstė galimybę juos suvienodinti mažinant teisėjų skaičių teismuose, kuriuose darbo krūvis yra mažiausias ir didinant teisėjų skaičių didžiausią darbo krūvį turinčiuose teismuose.
 
Kaip teigiama teisėjų pranešime, taryba nutarė siūlyti prezidentei nustatyti tokį teisėjų skaičių šiuose apylinkių teismuose: Kaišiadorių rajono apylinkės teisme – 5 (sumažinti 1 teisėjo etatu), Raseinių rajono apylinkės teisme – 4 (sumažinti 1 teisėjo etatu), Kauno miesto apylinkės teisme – 55 (padidinti 1 teisėjo etatu), Šiaulių miesto apylinkės teisme – 21 (padidinti 1 teisėjo etatu). 
 
Taip pat Teisėjų taryba patvirtino Administravimo teismuose nuostatų pakeitimus, kuriuose numatyti teismo administravimo planavimas, administravimo teismuose kontrolės įgyvendinimo formos, priemonės, užtikrinančios bylų nagrinėjimo kokybės bei proceso operatyvumą, teismų veiklos skaidrumą ir atvirumą visuomenei, teismų finansų ir materialinių vertybių naudojimo skaidrumą ir apsaugą bei kt.
 
Buvo svarstyti ir teisėjų karjeros klausimai. Teisėjų taryba patarė valstybės vadovei atleisti Vilmantą Gaidelį iš Vilniaus apygardos teismo teisėjo pareigų, pasibaigus įgaliojimų laikui, o Robertą Povilaitį paskirti Šilutės rajono apylinkės teismo teisėju iki to laiko, kai jam sukaks 65 metai.
Įkelta: 
2010 04 23