ATTS valdybos siūlomi LR BPK pakeitimai, 2011 m. birželis.