Informacija dėl LR CPK pakeitimų projekto svarstymų 2009 11 06


Įkelta: 
2009-11-08

Informacija dėl LR CPK pakeitimų projekto svarstymų

Sąjungos valdyba informuoja, kad darbo grupės, kuri svarsto LR CPK pakeitimus, darbe dalyvauja ir ATTS atstovai. Svarstymai Teisingumo ministerijos iniciatyva vyko 2009 m. spalio 27 d., lapkričio 2 d. ir lapkričio 5 d.

Sąjunga savo poziciją yra išreiškusi jau ne kartą raštu (žr. www.atts.lt)

Paskutiniajame posėdyje buvo sutarta, kad darbo grupės vadovas prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius iš esmės palaikys Sąjungos poziciją dėl apyl. teismuose nagrinėjamų ieškinių kainos nedidinimo.

Aukštesnysis teismas turės teisę nustatyti pagal suinteresuotos šalies prašymą bylą nagrinėjančiam teisėjui tam tikrų procesinių veiksmų atlikimo kraštines ribas. Juo siekiama išgyvendinti dar teismuose pasitaikančią praktiką teismų sprendimus (o kai kada ir nuosprendžius – mano pastaba) surašyti praėjus net keliems mėnesiams po jo paskelbimo.

Dėl trūkumų šalinimo instituto įvedimo bylose dėl teismo įsakymų išdavimo nutarta dar šią normą patobulinti, įvesti labai konkrečią ir griežtą pareiškimo formą, įpareigojant pareiškėjus pareiškime pateikti VISĄ žinomą informaciją apie skolininką.

Paliks teisės norma dėl draudimo priimti sprendimą už akių, jeigu procesiniai dokumentai atsakovui įteikiami viešo paskelbimo būdu arba per kuratorių, nes tokios nuostatos reikalauja laikytis ES teisės aktai.

Didelės diskusijos kilo dėl perdavimo apylinkių teismams spręsti atsiliepimų į apeliacinius skundus priėmimo klausimus, dėl jų trūkumų šalinimo ir kit., nes tada po teismo sprendimo priėmimo apylinkių teismų teisėjai turės pareigą apygardų teismams pilnai suruošti, sukomplektuoti apeliacinę bylą, padidės darbo krūvis tiek teisėjams, tiek padėjėjams, raštinės darbuotojams ir kit. Šiuo klausimu buvo pažadėta ginti mūsų interesus.

Didžiulis Sąjungos pasiekimas yra tai, kad pagaliau esame išgirsti, esame kviečiami į darbo grupes, realiai atsižvelgiama į mūsų pastabas bei reikalavimus. Pagaliau jaučiame valstybės valdžios paramą ir dėmesį būtent apylinkių teismams.

Tuo pačiu apgailestauju, kad teikiant CPK pataisų projektus svarstymams, ypač tose dalyse, kur mažinamas krūvis aukštesniesiems teismams, jaučiama stipri šių teismų atstovų įtaka „nuimti“ krūvį nuo savęs, o ne spręsti problemas visiems priimtinu būdu.

2009-11-06,

Vytautas Krikščiūnas