LR Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetui


Įkelta: 
2009-04-23
APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ SĄJUNGA
 
Asociacija, Laisvės a. 17, LT-35200 Panevėžys,
tel.8  (45) 502165, faks. 8 (45) 581448,el. p. panteismas@post.omnitel.net     
 Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302201581
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO                                              2009-04-03
TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETUI
 

Seimui yra pateiktas LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMO 54, 55, 55¹, 65, 76, 78, 85, 912, 913 ir 98 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO projektas Nr. XIP-354. 

Apylinkių teismų teisėjų sąjunga, vienijanti 96 apylinkių teismų teisėjus, pareiškia, kad šiam projektui pritaria. Pakeitimai, susiję su atrankos procedūrų paprastinimu, teismų pirmininkų ir pavaduotojų kandidatūrų nustatymu, yra reikalingi ir turės teigiamą įtaką teismų sistemai. 

Kartu reiškiame siūlymą ir pageidavimą papildyti projektą dar vienu straipsniu, kuriuo būtų keičiamas Teismų įstatymo  119 straipsnio 2 dalies 2 punktas.

Straipsnio redakcija :

Pakeisti 119 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„2) „Visuotiniame teisėjų susirinkime išrinkti teisėjai: po vieną iš Aukščiausiojo Teismo, Apeliacinio teismo ir Vyriausiojo administracinio teismo, penki – iš visų apygardos teismų, du – iš visų apygardos administracinių teismų ir aštuoni – iš visų apylinkės teismų. Teisėjų kandidatūras Visuotiniame teisėjų susirinkime iškelia ir renka teisėjai.“

Paaiškiname: šiuo metu Teisėjų tarybą sudaro 21 teisėjas, iš kurių tik trys yra apylinkių teismų teisėjai. Lietuvoje 2008 metais dirbo 754 teisėjai, iš kurių 464 – apylinkių teismuose, 156 teisėjai dirbo apygardų teismuose, 27 - Apeliaciniame teisme, 36 - Aukščiausiajame teisme, 56 -apygardų administraciniuose teismuose ir 15 teisėjų dirbo Vyriausiajame administraciniame teisme (http://www.teismai.lt/administracija/naujienos/skaityti.asp). Teisėjų tarybos kaip teismų savivaldos organo paskirtis yra atstovauti visų teisėjų interesams - tokia yra Teismų įstatymo 119 str. 1 d. nuostata. Akivaizdu, kad Teisėjų tarybos sudėtis turėtų būti keičiama pirmosios instancijos teisėjų skaičiaus didinimo linkme, siekiant, kad atstovavimas Taryboje būtų proporcingas paties teisėjų korpuso sudėčiai. Mūsų siūlomas pakeitimas, kad 8 Tarybos nariai būtų apylinkių teismų teisėjai, ir 5 Tarybos nariai būtų apygardų teismų teisėjai, leistų Teisėjų tarybai labiau atsižvelgti ir operatyviau spręsti žemesnės instancijos teismų teisėjų reikmes ir problemas, ko šiandien trūksta.

Kitas labai svarbus aspektas yra pačios Teisėjų tarybos rinkimų sistema. Vienas iš esminių demokratiškų rinkimų principų yra lygi rinkimų teisė. Dabar galiojanti Teismų įstatymo 119 str. 2 d.  numato, kad Teisėjų tarybos narius renka atitinkamų teismų teisėjai. Tai reiškia,  kad apylinkių teismų teisėjai, kurių Lietuvoje yra 464, renka tris Tarybos narius,  kai atitinkamai po tris narius renka 156 apygardų teisėjai, 27 Apeliacinio teismo teisėjai, 36 Aukščiausiojo teismo teisėjai, 56 apygardų administracinių teismų teisėjai, 15 Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų. Akivaizdu, kad teisėjų balsai Tarybos rinkimuose nėra lygūs. Nustačius Teisėjų Tarybos rinkimus lygiomis teisėmis visiems teisėjams, rinkimai taptų žymiai demokratiškesni. Apylinkių teismų interesai taptų geriau atstovaujami ir pristatomi Taryboje, nes visi kandidatai būtų suinteresuoti gauti daugiau balsų iš apylinkių teisėjų, kas skatintų kandidatus labiau įsigilinti į apylinkių teismų problemas, siūlyti sprendimo būdus, pateisinti parodytą pasitikėjimą juos išrenkant. 

Tikimės, kad į mūsų siūlymus bus atsižvelgta. 

Jeigu matysite galimybę, Apylinkių teismų teisėjų sąjungos atstovai norėtų visada dalyvauti Teisės ir teisėtvarkos komitete svarstant Teismų įstatymo ir kitų teisėjus liečiančių įstatymų pataisas.  

Apylinkių teismų teisėjų sąjungos vardu 

Apylinkių teismų teisėjų sąjungos pirmininko pavaduotoja                            Diana Labokaitė  

Tel. 8-37-466237,  8-687-12214

el.p. labokaitediana@gmail.com