LR Teisingumo ministerija. Dėl teisėjų atlyginimų įstatymo pakeitimo 2010-04-02