Ar reikalinga patikrinti oro užterštumą kituose teismų pastatuose? Jei taip, kas tai turi apmokėti?