KAIP VERTINATE PASIRUOŠIMĄ BYLAS TVARKYTI ELEKTRONINIU BŪDU?